Advertisement

about 7 hours

މާރާމާރީތަކާ ގުޅިގެން އައްޑޫގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ވަރުގަދަކޮށްފި

ރޭ އައްޑޫ ސިޓީގައި ހިނގި މާރާމާރީއާ ގުޅިގެން، މާލެއިން ފުލުހުންގެ ޓީމުތައް ފޮނުވައި ސަލާމަތީ ކަންކަން ވަރުގަދަކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެ އެވެ.