Advertisement

ކޮވިޑް ވެކްސިނުގެ ކާމިޔާބީ ވަޒަންކުރާ ފުރަތަމަ ގައުމަކަށް ރާއްޖެ

މި އިވެލުއޭޝަންގެ ތެރެއިން ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ކާމިޔާބީ އާއި އިތުރަށް ރަނގަޅުކުރަން ހުރި ދާއިރާތައް ދެނެގަނެވޭނެ ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނޭ.