Advertisement

އަޒްހާން ކަމަށް ބެލެވޭ މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު ހުޅުމާލެއިން ފެނިއްޖެ

އަޒްހާން އެންމެ ފަހުން ފެނިފައިވަނީ ހުޅުމާލޭ ރެޑްބުލް ޕާކު ކައިރިން ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އެ ހަށިގަނޑު ފެނިފައިވަނީ ވެސް އެ ސަރަހައްދުންނެވެ. ހަށިގަނޑު ފެނުނީ ރެޑްބުލް ޕާކާ ޖެހިގެން އޮތް ގޯޅިން ކަމަށްވެ އެވެ.