Advertisement

އާމިނަތު އިބްރާހިމް

ސީނިއާ ޖާނަލިސްޓް

އައިމިނަތު އިބްރާހީމަކީ ލައިފްސްޓައިލް އާއި މުނިފޫހިފިލުމުގެ ހަބަރުތައް ގެނެސްދިނުމުގައި ހާއްސަ ނޫސްވެރިއެކެވެ. އެކަމަކު އޭނާ ވަނީ އާއްމު ހަބަރުތައް ވެސް ކަވަރުކުރެވޭނެކަން މީގެ ކުރިން ސާބިތުކޮށްދީފަ އެވެ. "ވީޓީވީ" އިން ކެރިއަރު ފެށި އައިމިނަތު ވަނީ "އަވަސް" އަދި "ދޯ މެގަޒިން" ގައި ކުރިން މަސައްކަތްކޮށްފަ އެވެ.