Advertisement

މުހައްމަދު ގާސިމް

ލިޔުންތެރިޔާ

މުހައްމަދު ގާސިމަކީ ރާއްޖޭގެ ރާއްޖޭގައި ފަހަކަށް އައިސް އުފެދުނު އެންމެ ހުނަރުވެރި އެއް ވާހަކަ ލިޔުންތެރިޔާ އެވެ. މަޝްހޫރު "އުދަބާނި" ލިޔުނު ގާސިމްގެ ވާހަކަތަކަށް ފިލްމްތައް ވަނީ ހަދައިފަ އެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ އެތައް ނޫހަކާއި މަޖައްލާތަކެއް ވަނީ ޝާއިއުކޮށްފަ އެވެ. ސީއެޗްއެސްއީގެ ދިވެހި މުދައްރިސަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ލިޔުންތެރިކަމުގެ ރޮނގުން ގައުމީ އިނާމް ދީފަ އެވެ.