Advertisement

ހުސެއިން ފިޔާޒް މޫސާ

އެޑިޓަރ އިން ޗީފް

ހުސެއިން ފިޔާޒް މޫސާ އަކީ ރާއްޖޭގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ ބްރޭންޑް ނަމެކެވެ. މި ދާއިރާގައި 19 އަހަރު ހޭދަކޮށްފައިވާ ފިޔާޒް ވަނީ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ދާއިރާގެ އެންމެ ހޫނު ގަދަ ދުވަސްތަކުގެ ދިލަ އިހުސާސްކޮށްފަ އެވެ. "މިއަދު"، "އާފަތިސް" އަދި "ހަވީރު" ގައި ނޫސްވެރިކަންކުރި ފިޔާޒް ވަނީ ރާއްޖެ ޓީވީގެ ސީއޯއޯގެ މަގާމް ވެސް ފުރައިފަ އެވެ. އެންމެ ފަހުން އަދާކުރީ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ މަގާމެވެ. ފިޔާޒް ވަނީ މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ ރަން ގަލަން ހާސިލްކޮށްފަ އެވެ.