Advertisement

ފަޒީނާ އަހުމަދު

އެޑިޓަރ

ދެ ހާސް ހަ ވަނަ އަހަރު ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއާ ގުޅުނު ފަޒީނާ އަހުމަދަކީ ސިޔާސީ ދާއިރާ އާއި އިޖްތިމާއީ ދާއިރާ އަދި ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަތައް ކަވަރުކުރުމުގައި ރާއްޖޭގެ އެންމެ ފުންނާބު އުސް އެއް ނޫސްވެރިޔާ އެވެ. އޭނާ ވަނީ މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމު ތިން ފަހަރު ހާސިލްކޮށްފަ އެވެ. ކުރިން މަސައްކަތްކުރީ "ހާމަ"، "ހަވީރު" އަދި "މިހާރު" ގަ އެވެ.