Advertisement

އައިޝަތު ނުޒުހާ

ޖާނަލިސްޓް

އައިޝަތު ނުޒުހާއަކީ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރަން ފެށި ޒުވާނެކެވެ. މީގެ ކުރިން ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ދެ ނޫހެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވެ އެވެ. ނުޒުހާ އާންމު ގޮތެއްގައި ލިޔަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އަދި ސިޔާސީ ދާއިރާތަކުގެ ހަބަރުތަކެވެ.