Advertisement

އާއިޝަތު މިހުނާ ނާސިހް

ސީނިއާ ޖާނަލިސްޓް

އާއިޝަތު މިހުނާ ނާސިހަކީ ލައިފްސްޓައިލް ނޫސްވެރިއެކެވެ. އާއްމު ދިރިއުޅުން، މުނިފޫހިފިލުވުން، ފަންނުވެރިކަން އަދި ދިވެހި ސަގަފާތާ ގުޅޭ ލިޔުންތަކަކީ އޭނާގެ ހާއްސަ ދާއިރާއެވެ. ޓީވީ ހޯސްޓެއްގެ ގޮތުގައި "ދިޓީވީ" އިން މީޑިއާ ކެރިއަރު ފެށި މިހްނާ ވަނީ "ދޯ މެގަޒިން" އަދި "ސަން އޮންލައިން" ގައި ކުރިން މަސައްކަތްކޮށްފަ އެވެ.