Advertisement

އަހުމަދުﷲ އަބްދުލްހާދީ

ސީނިއާ ޖާނަލިސްޓް

އަހުމަދުﷲ އަބްދުލްހާދީ އަކީ އެންމެ ކުރިން ޓްރެވަލް ލިޔުންތެރިއެކެވެ. ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާ ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް އޭނާ ލިޔުނެވެ. އޭގެ ފަހުން މަސައްކަތްކުރީ ރާއްޖޭގެ ހަބަރުތަކަށް ހާއްސަ ނޫސްވެރިއެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. ހާއްސައީ އިޖްތިމާއީ ދާއިރާއަށެވެ. މައްސަލަތަކުގެ ފުނަށް ވަދެ ލިޔަން އޭނާ ޝައުގުވެރިވެ އެވެ. ކުރިން މަސައްކަތްކުރީ "ސަން އޮންލައިން" ގަ އެވެ.