Advertisement

ފުރަތަމަ ދަތުރު ނިންމާލުމަށް ފަހު ގަލޭނާ މާލޭގައި ބަނދަރުކޮށްފި

23 ނޮވެންބަރު 2021 - 09:34 0

އަމަން ހަލީމް

އަމަން ހަލީމް

އެމްއެސްއެސް ގަލޭނާ:


ފުރަތަމަ ދަތުރު ނިންމާލުމަށް ފަހު ގަލޭނާ މާލޭގައި ބަނދަރުކޮށްފި

23 ނޮވެންބަރު 2021 - 09:34 0

ގައުމީ ޝިޕިން ކުންފުނި މޯލްޑިވްސް ސްޓޭޓް ޝިޕިން (އެމްއެސްއެސް) ގެ އަމިއްލަ ބޯޓު "އެމްއެސްއެސް ގަލޭނާ" ގެ ފުރަތަމަ ދަތުރު ނިންމާލުމަށްފަހު މާލޭ ވިޔަފާރި ބަނދަރަށް މިއަދު ވަދެއްޖެ އެވެ.

އަވައްޓެރި ސްރީލަންކާގެ ކޮލޮމްބޯ ޕޯޓުގައި ބާއްވައިގެން ބްރޭންދިން މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ފަހު، މުދާ ބަރުކޮށްގެން މި ބޯޓު މާލެއަށް މިސްރާބު ޖެހީ ދެ ދުވަސް ކުރިންނެވެ. ކަނޑުމަތީ ހޭދަވީ 36 ގަޑިއިރެވެ.

ކުރިން ބޯޓު ޗާޓަރުކޮށްގެން ދަތުރުތައް ކުރަމުން އައި އެމްއެސްއެސްގެ މި އާގުބޯޓަކީ އެ ކުންފުނިން ގަތް ބޯޓެކެވެ. އޭގެ ކުރިން އެހެން ކުންފުންޏަކުން ނުވަ އަހަރު ވަންދެން އޮޕަރޭޓުކުރި މި ބޯޓު އެ ކުންފުނިން ގަތީ ނިމުނު އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ ތެރޭގަ އެވެ.

އެމްއެސްއެސް ގަލޭނާގެ ބައެއް މައުލޫމާތު

  • ބޯޓު އުފެއްދި އަހަރު - 2002
  • ކެޕޭސިޓީ - 608 ޓީއީޔޫ (ވިހި ފޫޓު ކޮންޓެއިނަރު)
  • ކުރިން ބޯޓު އޮޕަރޭޓުކުރީ - އޭއާރްއޭ ގްރޫޕް (ނެދަލެންޑްސް)

އެމްއެސްއެސްއިން ބުނި ގޮތުގައި އަމިއްލަ ބޯޓެއްގައި އެ ކުންފުނިން މި ފެށި ހިދުމަތާއެކު އެ ކުންފުނީގެ ހިންގުމަށާއި ހިދުމަތައް އިތުރު ފުރިހަމަކަމެއް ލިބިގެން ދާނެ އެވެ. މީގެ ސަބަބުން ކުންފުންޏަށް ފައިދާ ބޮޑުވުމުގެ އިތުރުން ހިދުމަތުގެ އަގު ހެޔޮ ކުރެވި، ރާއްޖެ އެތެރެކުރާ މުދަލުގެ އަގު ހެޔޮކުރެވޭނެ އެވެ.

ކުރިން އެ ކުންފުނިން އޮޕަރޭޓުކުރި ދެ ބޯޓަކީ ވެސް ބޮޑު އަގުގައި ޗާޓަރުކޮށްގެން ގެންގުޅުނު ބޯޓުތަކެކެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ގެންގުޅުން 700 ކޮންޓެއިނަރު އުފުލޭ 'އައިބީރިއަން އެކްސްޕްރެސް' އާއި އޭގެ ފަހުން ގެނައި 400 ކޮންޓެއިނަރު އުފުލޭ, 'އެމްއެސްޕީ ލިންޒް' ބޯޓު އެމްއެސްއެސްއިން ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

އެމްއެސްއެސްއަކީ އަހަރުތަކެއް ވަންދެން ވަޅުޖެހިފައި އޮތް ބޯޓު ދަތުރުކުރުމުގެ ސިނާއަތް އަލުން ދިރުވަން އަމާޒުހިފައިގެން ސަރުކާރުގެ ވިޔަފާރި ކުންފުނި އެސްޓީއޯއިން އުފެއްދި ކުންފުންޏެކެވެ. މި ކުންފުނީގެ 99.9 ޕަސެންޓު ހިއްސާ އޮންނަނީ އެސްޓީއޯގެ އެވެ. ބާކީ 0.1 ޕަސެންޓު ހިއްސާ އޮންނަނީ އެސްޓީއޯގެ ސަބްސިޑަރީ ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް (އެފްއެސްއެމް) ގެ އެވެ.