Advertisement

މުހައްމަދު ވިޝާމް

ސީނިއާ އެސޯސިއޭޓް އެޑިޓަރ

ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއާ 2012 ވަނަ އަހަރު ގުޅުނު މުހައްމަދު ވިޝާމް އެންމެ ފުރަތަމަ މަސައްކަތްކުރީ އިނގިރޭސި ބަހުން ހަބަރު ލިޔާ ލިޔުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. އޭގެ ފަހުން ރާއްޖޭގެ މަސްރަހުގެ ހަބަރުތައް ކަވަރުކުރަން ފަށައި މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމް ވެސް ވަނީ ހާސިލްކޮށްފަ އެވެ. މިހާރު އޭނާ ހާއްސައީ ސިޔާސީ ދާއިރަ އާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށެވެ. ކުރިން މަސައްކަތްކުރީ "ހަވީރު"، "މިހާރު" އަދި "އަވަސް" ގަ އެވެ.