Advertisement

ލީވާން އަލީ ނާސިރު

ޖާނަލިސްޓް

ލީވާން އަލީ ނަސީރު ނޫސްވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ފުރަތަމަ ފެނިގެން ދިޔައީ ރާއްޖެ ޓީވީންނެވެ. އޭނާގެ ގަލަން، ނޫސްވެރިކަމުގެ ގިނަ ދާއިރާތަކުގައި ހިންގާފައިވެ އެވެ. އެގޮތުން، ލޯކަލް ދާއިރާ، އަދި ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާ ފާހަގަކޮށްލެވެ އެވެ.