Advertisement

އަތޫފް އާތިފް

ޖާނަލިސްޓު

އަތޫފް އާތިފް އަކީ ރާއްޖޭގައި މި ވަގުތު ކުރިއެރުން ހޯދަމުން އަންނަ ކުޅިވަރު ނޫސްވެރިންގެ ތެރެއިން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ނޫސްވެރިއެކެވެ. ރާއްޖެ ޓީވީ އާއި ޕީއެސްއެމްގައި މީގެ ކުރިން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ އަތޫފް އަކީ ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތަކާއި އެކި ކަންކޮޅުތަކުގެ އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާތަކުން ބާއްވާ މުބާރާތައް ކަވަރު ކުރުމުގައި ނަމޫނާ ނޫސްވެރިއެކެވެ.