Advertisement

އާމިނަތު ނިއުޝާ

ޖާނަލިސްޓް

ނިއުޝާއަކީ އިޖުތިމާއީ ދާއިރާގެ ހަބަރުތަކާއި ރިޕޯޓުތަކަށް ހާއްސަ ނޫސްވެރިޔެކެވެ. 2018 ވަނަ އަހަރު، "ޕީއެސްއެމް" ގެ އިންޓާންޝިޕުން ނޫސްވެރިކަމުގެ ކެރިއަރު ފެށި ނިއުޝާ ވަނީ މީގެ ކުރިން "ވަގުތު" ނޫހުގައި ހަތަރު އަހަރު މަސައްކަތްކޮށްފަ އެވެ.