Advertisement

މަހްފޫޒް ސައީދު

ލިޔުންތެރިޔާ

މަހްފޫޒް ސައީދަކީ ގާނޫނީ ވަކީލެކެވެ. ރާއްޖޭގައި ފަހަކަށް އައިސް ހިނގައިދިޔަ ސިޔާސީ ބޮޑެތި ގިނަ މައްސަލަތަކުގެ ޝަރީއަތްތަކުގައި އޭނާ ވަނީ ވަކާލާތުކުރައްވައިފަ އެވެ. އޭނާ އަކީ ލިއުންތެރިއެއް ވެސް މެ އެވެ. ރާއްޖޭގެ ގާނޫނީ ހަޔާތުގެ އެ ދުވަސްވަރާއި މިދުވަސްވަރުގެ ކަންކަން ދިރާސާކޮށް އޭނާ ގަވާއިދުން ބްލޮގް ލިއުއްވަ އެވެ.