Advertisement

ސާއިފް ޝިޔާދު

ސަބް އެޑިޓަރ

ސާއިފް ޝިޔާދަކީ ކުޅިވަރަށް ހާއްސަ ނޫސްވެރިއެކެވެ. އެކަމަކު ނޫސްވެރިކަމުގެ ކޮންމެ ދާއިރާއެއްގައި ވެސް އޭނާގެ ގަލަން ހިނގަ އެވެ. "ރާއްޖެ ޓީވީ" އިން ކެރިއަރު ފެށި ސާއިފް ވަނީ "ޖަޒީރާ" ގައި ވެސް މަސައްކަތްކޮށްފަ އެވެ.