Advertisement

މުހައްމަދު އުޝާމް

ޖާނަލިސްޓް

މުހައްމަދު އުޝާމް އަކީ ރާއްޖޭގައި މިހާރު އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ޒުވާން އެއް ނޫސްވެރިޔާ އެވެ. ނޫސްވެރިކަމުގައި ވަކި ދާއިރާއަކަށް ހާއްސަ ނުވި ނަމަވެސް، ސިޔާސީ އަދި ޝަރުއީ ދާއިރާ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކަވަރު ކުރެ އެވެ. ފާއިތުވި ދެ އަހަރު ވެސް މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ދޭ އެވޯޑުގައި ސިޔާސީ ދާއިރާއިން އެންމެ މޮޅު ތިން ނޫސްވެރިންގެ ތެރޭގައި އުޝާމް ހިމެނުނެވެ. ވީ މީޑިއާ އިން ނޫސްވެރިކަމުގެ ކެރިއާ ފެށި އުޝާމް މީގެ ކުރިން ވަނީ އަވަސް ނޫހުގެ އިތުރުން ވަގުތު ނޫހުގައި ވެސް މަސައްކަތް ކޮށްފަ އެވެ.