Advertisement

މުހައްމަދު ހަމްދޫން

މެނޭޖިން އެޑިޓަރ

މުހައްމަދު ހަމްދޫނަކީ މެދުނުކެނޑި 13 އަހަރު ކުޅިވަރު ކަވަރުކުރި ނޫސްވެރިއެކެވެ. އޭނާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މި ޒަމާނުގެ ތާރީހު ދިރާސާކޮށް ފީޗާ ލިއުންތައް ލިޔެ އެވެ. މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމް ހަ ފަހަރު އޭނާ ހޯދި އެވެ. ކުރިން މަސައްކަތްކުރީ "ރާއްޖެ"، "ހަވީރު" އަދި "މިހާރު" ގަ އެވެ.