Advertisement

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

ލިޔުންތެރިޔާ

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ އަކީ ނޫސްވެރިއެކެވެ. އަދި ޓީވީ ހޯސްޓެއް ވެސް މެ އެވެ. އޭނާ ވަނީ ސިޔާސީ ދާއިރާ އިން ފެށިގެން، ލައިފްސްޓައިލް ދާއިރާގެ ވެސް ނޫސްވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ކަވަރުކޮށްފަ އެވެ. ކުރިން މަސައްކަތްކުރީ "ރާއްޖެ ޓީވީ" އަދި "ޖަޒީރާ" ގަ އެވެ.