Advertisement

ދެ އަހަރުވީ އިރުވެސް ފަޔާ ހައިޑްރަންޓުތައް ހުރީ ބޭނުން ނުކުރެވޭ ހާލަތުގައި

11 ފެބުރުވަރީ 2023 - 12:56 0

ސާއިފް ޝިޔާދު

ސާއިފް ޝިޔާދު

މަޖީދީ މަގުގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ ފަޔާ ހައިޑްރަންޓެއް. ޑިސެމްބަރު 2020 ގައި ގާއިމުކުރި ސިސްޓަމްތައް އަދިވެސް ބޭނުންކުރަން ފަށާފައި ނުވޭ --- ފޮޓޯ: މިރާޝް ނާޝިމް/އަދަދު


ދެ އަހަރުވީ އިރުވެސް ފަޔާ ހައިޑްރަންޓުތައް ހުރީ ބޭނުން ނުކުރެވޭ ހާލަތުގައި

11 ފެބުރުވަރީ 2023 - 12:56 0

މާލެ ސިޓީގައި ޑިސެމްބަރު 2020، ގައި ގާއިމުކުރަން ފެށި ފަޔާ ހައިޑްރަންޓު ސިސްޓަމްތައް ނިމި ދެ އަހަރު ވެގެންދިޔައިރު ވެސް އެ ސިސްޓަމް ބޭނުން ކުރެވޭ ހާލަތަށް ގެނެވިފައި ނުވާކަން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

މި މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދިޔައީ އެމްއެންޑީއެފްގެ ފަޔާ އެންޑް ރެސްކިއު ސާވިސަސް އިންނެވެ. މާލޭގައި ރޯވާ އަލިފާންގަނޑުތައް ފަސޭހަކަމާ އެކު ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް މަޖީދީ މަގުގައި 12 ފަޔާ ހައިޑްރަންޓު ބަހައްޓާފައިވެ އެވެ. އެއީ، އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އަދި ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީއާ ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ މަސައްކަތެކެވެ.

މައުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ހައްގުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް މަސައްކައްކުރާ އެކްޓިވިސްޓު އައިމަން ލަތީފް (ޕިކޯ) އެދިގެން ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ދިން މައުލޫމާތުން އެނގޭ ގޮތުގައި ދެ އަހަރު ވެގެންދިޔައިރު ވެސް އެ ސިސްޓަމް ބޭނުންކުރެވޭ ހާލަތަށް ގެނެވިފައެއް ނުވެ އެވެ.

އެގޮތުން، އެމްޑަބްލައުއެސްސީގެ މައި ފެން ހޮޅިއާ އެ ސިސްޓަމް ގުޅާލުމުގެ ފުރަތަމަ ކަނެކްޝަން ނިމިފައިވާ ކަމަށް ޑިފެންސުން ބުނެފައިވެ އެވެ.

"ދެވަނަ ކަނެކްޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ނިމުމުން ފަޔާ ހައިޑްރަންޓުތައް ބޭނުންކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ކުރަން ޖެހޭ ޓެސްޓިން ފޭސްގެ މަސައްކަތްތައް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީއާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވޭ،" ޑިފެންސުން ބުނެފައިވެ އެވެ.

އަދި، ޓެސްޓިންގެ މަސައްކަތްތައް ނިމުމާ އެކު "ކައިރި މުސްތަގުބަލެއްގައި" އެ ސިސްޓަމް ބޭނުންކުރަން ފެށޭނެ ކަމަށް ބުނެފައިވެ އެވެ.

ސަރުކާރުން، އެމްއެންޑީއެފްގެ އަލިފާން ނިއްވުމުގެ ގާބިލުކަން އިތުރުކުރާނެ ކަން ހާމަކުރީ ސެޕްޓެމްބަރު 2019 ގައި ހެންވޭރު އަބަދަށްފެހި މަގުގައި ހުރި ގެތަކެއްގައި ރޯވެ ހިނގި ނުރައްކާތެރި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއަށް ފަހު އެވެ.

މާލޭގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފިނަމަ ނިއްވާލުމަކީ ދަތި ކަމެކެވެ. ގޯޅިތައް ހަނިވުމާއި، އެއްގަމު އުޅަނދުތައް ގިނަވެ، ޖާގައިގެ ދަތިކަން އިންތިހާއަށް އޮތުމުން އަލިފާން ނިއްވާ އުޅަނދުތަކަށް މަގުތަކުގައި ދުއްވަން ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހެ އެވެ. ހަނި ގޯޅިތަކަށް އެ ވެހިކަލްތަކަށް ނުވަދެވޭތީ މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހެނީ ހޮޅި ލައިނު އަޅައިގެން އަލިފާން ނިއްވުމަށެވެ.

މާލޭގައި މިފަހުން ވެސް ނުރައްކާތެރި އަލިފާނުގެ ހާދިސާތައް ވަނީ ހިނގާފަ އެވެ. މ. ނިރުފެހިގޭގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑުގައި 10 މީހެއްގެ ފުރާނަ ގެއްލިގެން ދިޔައިރު ނީލަން ފިހާރައިގެ ރޯވެ އެތަނުގައި ހުރި އެކޮމޮޑޭޝަން ބްލޮކަކާ އެކު އެއްކޮށް ވަނީ އަނދާ ހުލިވެފަ އެވެ.