Advertisement

ގޭންގުތަކުގެ ނުފޫޒު މުޅި ދައުލަތުގެ ތެރެއަށް މޫލާފައި

11 ސެޕްޓެންބަރު 2022 - 20:57 5

އައިޝަތު ނުޒުހާ

އައިޝަތު ނުޒުހާ

ވިއަވަތި ރާއްޖެ ކޮންފަރެންސްގައި ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު އަދި ހޯމް މިނިސްޓަރު--- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް


ގޭންގުތަކުގެ ނުފޫޒު މުޅި ދައުލަތުގެ ތެރެއަށް މޫލާފައި

11 ސެޕްޓެންބަރު 2022 - 20:57 5

ގޭންގުތަކުގެ ނުފޫޒު ދައުލަތުގެ އެކި މުއައްސަސާތަކަށާއި ސިޔާސީ އިސް މީހުންނަށް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކުގެ ކައުންސިލްތަކުގެ ރައީސުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ "ވިއަވަތި ރާއްޖެ" ކޮންފަރެންސްގައި ފުލުހުން ދެއްކި ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއްގައިވާ ގޮތުން އެ އަތޮޅުގައި 31 ގޭންގެއް އެބަ އޮތެވެ.

އޭގެ ތެރެއިން 17 ގުރޫޕެއްގައި 700 އެއްހާ މީހުން އަންނަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ. ގޭންގުތަކުގައި 100 އެއްހާ ކުޑަކުދިން ވެސް ހިމެނޭ ކަމަށް ފުލުހުން ހާމަކުރި އެވެ.

ގޭންގު ކުށްތަކުގެ ހާލަތު މިހާރު ހުރީ ކަންބޮޑުވާން ޖެހޭ މިންވަރެއްގައި ކަން ޕްރެޒެންޓޭޝަންގައި ވަނީ ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ. އެގޮތުން، އެއް އަވަށް އަނެއް އަވަށަށް ނުވަތަ ރަށަށް ގޮސް މާރާމާރީ ހިންގުމާއި ތޫނު އެއްޗެހި ބޭނުންކޮށްގެން މާރާމާރީ ހިންގުމުގެ އިތުރުން މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ވެސް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެ އެވެ.

ފުލުހުން އިތުރަށް ފާހަގަކުރި ގޮތުގައި ބައެއް ރަށްރަށުގައި ގޭންގުތަކުގެ އިސް މީހުން އަންނަނީ ރަށުން ބިން ގަނެ ބޮޑެތި ވިޔަފާރިތައް ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން ގެސްޓު ހައުސްތަކާއި ފިހާރަތަކުގެ އިތުރުން އޮޑި ދޯނި ފަހަރު ވެސް ގަންނަ ކަމަށް ބުނެފައިވެ އެވެ.

މި ގޭންގުތަކުން ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ އިތުރުން ޝަރުއީ މަރުހަލާގައި ގާނޫނީ ވަކީލުން މެދުވެރިކޮށްގެން ވެސް ނުފޫޒު ފޯރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެ އެވެ.

ފުލުހުން ބުނި ގޮތުގައި އަތޮޅު ތެރޭގެ މި ގޭންގުތަކުން އަންނަނީ މާލޭގެ ބޮޑެތި ގޭންގުތަކާ ގާތް ގުޅުން ބާއްވަމުންނެވެ. އަދި މިފަދަ ބައެއް ގުރޫޕުތައް ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ ގޮތުގައި ރެޖިސްޓްރީކޮށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ޕްރޮމޯޓުކޮށް، މީހުން ރެކްރޫޓު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެ އެވެ.