Advertisement

ރާއްޖެއަށް އދ. ގެ އާއްމު މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބުވުމުގެ އުއްމީދު ބޮޑު!

7 ޖޫން 2021 - 08:46 0

މުހައްމަދު ވިޝާމް

މުހައްމަދު ވިޝާމް

ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު މީގެ ކުރިން "އަދަދު"އަށް އިންޓަވިއު ދެއްވަނީ. -ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/ އަދަދު


ރާއްޖެއަށް އދ. ގެ އާއްމު މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބުވުމުގެ އުއްމީދު ބޮޑު!

7 ޖޫން 2021 - 08:46 0

އދ. ގެ 76 ވަނަ އާއްމު މަޖިލީހުގެ ރައީސް ހޮވުމަށް މިއަދު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިންތިހާބު ރާއްޖޭން ކާމިޔާބު ކުރާނެކަމުގެ އުއްމީދު ބޮޑުކަން އެނގިއްޖެ އެވެ.

މި އިންތިހާބުގައި ވާދަ ކުރައްވާނީ ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދާއި އަފްގާނިސްތާނުގެ ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޑރ. ޒަލްމާއި ރަސޫލެވެ. އާއްމު މަޖިލީހުގެ ރައީސް ހޮވާނީ އދ. ގެ 193 މެމްބަރު ގައުމުތަކުގެ މެދުގައި ނެގޭ ސިއްރު ވޯޓަކުންނެވެ. ވޯޓުލުން އޮންނާނީ މިރޭ ރާއްޖެ ގަޑިން 7 ޖަހާއިރެވެ.

ބޮޑެތި ގައުމުތަކުގެ ތާއީދު ރާއްޖެއަށް

އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭނުގައި މިނިސްޓަރު ޝާހިދު އެމެރިކާގެ ނިއު ޔޯކްގައި ހުންނަވާތާ މަހަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެފައިވާއިރު، މެމްބަރު ގައުމުތަކުގެ ތާއީދު ހޯއްދަވަން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ވަނީ ކުރައްވައިފަ އެވެ.

ރާއްޖެއާ އެންމެ ގާތް ގުޅުމެއް އޮންނަ އަވަށްޓެރި އިންޑިއާއިން ޝާހިދަށް ތާއީދުކުރާނެ ކަމަށް މިދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ސަރަހައްދުގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ގައުމުގެ ތާއީދު ހޯދަން އަފްގާނިސްތާނުން މަސައްކަތް ކުރި ނަމަވެސް، އިންޑިއާއިން އޭރު ވަނީ ރާއްޖެއަށް ތާއީދުކުރާނެކަން އިއުލާނުކޮށްފަ އެވެ.

މި އިންތިހާބުގައި ޝާހިދަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވި އެންމެ ބޮޑު ކުރިއެރުމަކީ އެއީ އެވެ. އޭނާއާ ދެކޮޅަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓް އަފްގާނިސްތާނުން އިއުލާނުކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގަ އެވެ. އޭރު ގައުމުތަކުގެ ތާއީދު ހޯދުމުގެ ރޭހުގައި ޝާހިދު އުޅުއްވާތާ އެތައް މަހެއް ވެއްޖެ އެވެ.

އދ. އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސުން އިންތިހާބު ކުރަނީ ދައުރުވާ އުސޫލުންނެވެ. މިގޮތުން އިންތިހާބުކުރަނީ ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް އެފްރިކާ، އޭޝިއާ ޕެސިފިކް، އިރުމަތީ ޔޫރަޕު، ލެޓިން އެމެރިކާ، ކެރީބިއަންގެ އިތުރުން ހުޅަނގު ޔޫރަޕުގެ ގައުމުތަކުގެ ބޭފުޅެކެވެ.

މިފަހަރު ފުރުސަތު ލިބުނީ އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ގައުމުތަކަށެވެ.

އެގޮތުން ބަލާއިރު، އިންޑިއާގެ ތާއީދު ރާއްޖެއަށް ވަރަށް މުހިންމު ވެ އެވެ. ސަބަބަކީ އެހެން ގައުމުތަކުން އެ ސަރަހައްދެއްގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ގައުމު ވޯޓުދޭ ކޮޅަކަށް ބުރަވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވާނެތީ އެވެ. އަދި އިންޑިއާގެ ރުހުން ހޯދުމުގެ ބޭނުމުގައި ބައެއް ކުދި ގައުމުތަކުން ވެސް ރާއްޖެ އަށް ވޯޓު ދޭނެ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ.

އިންޑިއާގެ އިތުރުން، މި އިންތިހާބުގައި ރާއްޖެއަށް ތާއީދުކުރާނެކަން ފާޅުގައި ބުނެފައިވަނީ މެދު އިރުމަތީގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ގައުމު ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އިންނެވެ.

ސައުދީގެ ތާއީދާއެކު އެ ސަރަހައްދުގެ އެހެން ގައުމުތަކުގެ ތާއީދު ވެސް ރާއްޖެއަށް ލިބުމުގެ އުއްމީދު ބޮޑެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، އެމެރިކާ އާއި ޔޫރަޕުގެ ބޮޑެތި ގައުމުތަކުގެ ތާއީދު ވެސް ރާއްޖެއަށް ލިބޭނެކަމަށް ވެ އެވެ.

ޝާހިދުއާ ވާދަކުރައްވާ ޑރ. ރަސޫލަކީ 2010 އިން 2013 އަފްގާނިސްތާނުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރުކަން ކުރައްވާފައިވާ ތަޖުރިބާކާރު ބޭފުޅެކެވެ. އަފްގާނިސްތާނާއި ބައިނަލްއަގުވާމީ ދުނިޔެއާ އޮންނަ ގުޅުން ވަރުގަދަކުރުމަށް ޑރ. ރަސޫލް ވަނީ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވައިފަ އެވެ. އޭގެ ކުރިން ނެޝަނަލް ސެކިޔުރިޓީ އެޑްވައިޒަރުގެ މަގާމުގެ އިތުރުން ސިވިލް އޭވިއޭޝަން މިނިސްޓަރުކަން ވެސް ޑރ. ރަސޫލް ވަނީ އަދާކުރައްވައިފަ އެވެ.

އާއްމު މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ދައުރަކީ ކޮބާ؟

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ މެދު ތެރޭގައި، އދ. ގެ އާއްމު މަޖިލީހުގެ އާ ދައުރު ފެށުމުގެ ތިން މަސް ދުވަސް ކުރިން އެ އަހަރެއްގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސެއް މެމްބަރު ގައުމުތަކުން އައްޔަނުކުރަންޖެހެ އެވެ.

ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހެއް ހިންގާ އުސޫލުން އދ. ގެ އާއްމު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުމުގެ އިތުރުން، ބަހުސްތަކުގައި މެމްބަރު ގައުމުތަކަށް ވަގުތު ކަނޑައެޅުމާއި، ނިޒާމީ މައްސަލަތަކުގައި ގޮތް ނިންމުމުގެ ބާރު ވެސް ރައީސަށް ލިބިގެންވެ އެވެ.

އަދި އާއްމު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ އެޖެންޑާ ކަނޑައެޅުމުގެ ޒިންމާ ވެސް އުފުލަންޖެހޭނީ އެ މަޖިލީހެއްގެ ރައީސަށެވެ.

އިންތިހާބު ކުރިން ކޮންމެ ކެންޑިޑޭޓަކު އެ ދައުރަކަށް ތަސައްވުރެއް ހުށަހަޅަންޖެހޭއިރު، އިންތިހާބުވެއްޖެނަމަ އެންމެ އިސްކަމެއް ދެއްވާނެ ފަސް ކަމެއް ޝާހިދު ވަނީ ފާހަގަކުރައްވައިފަ އެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑިކަމުން އަރައިގަތުމުގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކޮށް ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމާއި، ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ދުނިޔެ އާރާސްތުކުރުމުމުގެ އިތުރުން މޫސުމީ ބަދަލުތަކުން ކުރިމަތިވެފައިވާ ނުރައްކާތަކުން އަރައިގަތުން ހިމެނެ އެވެ.

މި ސަރަހައްދަށް ބަލާއިރު، މީގެ ކުރިން އިންޑިއާ، ސްރީލަންކާ، ބަންގްލަދޭޝްގެ އިތުރުން އަފްގާނިސްތާނުން ވަނީ އދ. ގެ އާއްމު މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަން ކޮށްފަ އެވެ