Advertisement

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވަނީ އިންޑިއާއިން ފިޔާ އެކްސްޕޯޓްކުރުން މަނާކުރިޔަސް ރާއްޖެއަށް ދަތިނުވާނެ ކަމަށް

9 ޑިސެންބަރު 2023 - 11:30 2

އަހުމަދު އާއިދު

އަހުމަދު އާއިދު

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު : އޭނާ ވިދާޅުވީ އެކުވެރި ގައުމުތަކުން އަބަދުވެސް ރާއްޖެއަށް އިސްކަންދޭނެ ކަމަށް - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް


މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވަނީ އިންޑިއާއިން ފިޔާ އެކްސްޕޯޓްކުރުން މަނާކުރިޔަސް ރާއްޖެއަށް ދަތިނުވާނެ ކަމަށް

9 ޑިސެންބަރު 2023 - 11:30 2

އަވަށްޓެރި އިންޑިއާއިން ފިޔާ އެކްސްޕޯޓު ކުރުން މަނާކުރިޔަސް ރާއްޖެއަށް އެކަމުން ދަތިނުވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު ދެއްވައިފި އެވެ.

ނުސީދާކޮށް އެ ޔަގީންކަން ދެއްވައި އެކްސްގައި ލިއުއްވި ލިއުމެއްގައި ސައީދު ވިދާޅުވީ އެކުވެރި ގައުމުތަކުން އަބަދުވެސް ރާއްޖެއަށް އިސްކަންދޭނެ ކަމަށެެވެ.

އިންޑިއާއިން ފިޔާ އެކްސްޕޯޓުކުރުން މަނާކުރަން ނިންމީ އަންނަ އަހަރުގެ މާޗް މަހާ ހަމައަށެވެ. މިއީ އަންނަ އަހަރު އޮންނަ އިންޑިއާގެ ލޮކް ސަބާ އިންތިހާބާ ދިމާކޮށް އިންފްލޭޝަން ހުއްޓުވުމުގެ ގޮތުން އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅެކެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެ ރަސްމީ އެކްސް އެކައުންޓުން ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ރާއްޖެއަށް އަސާސީ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ މުދާ އެތެރެކުރުމުގައި ހުރަހެއްނެތް ކަމަށެވެ. އަދި އެކުވެރި ގައުމުތަކުން އަބަދުވެސް ރާއްޖެއަށް އިސްކަން ދޭނެ ކަމަށް، ޕީޕީއެމްގެ ކުރީގެ ސަރުކާރުގައިވެސް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރުކަން އަދާކުރެއްވި ސައީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

އެ ސަރުކާރުގައި އަވަށްޓެރި އިންޑިއާއާއެކު އޮތް ހާރިޖީ އަދި ވިޔަފާރީގެ ގުޅުން ހީނަރުވެގެންދިޔަ އެވެ.

"ދުނިޔޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ބާޒާރަށް ނުވަތަ ވަކިވަކި ގައުމުތަކުގެ އެކްސްޕޯޓް ސިޔާސަތަށް ބަދަލުއައުމަކީ އެކިދުވަސްވަރު ހިނގާ ކަންކަން"

އޭނާ އިތުރަށް ލިޔުއްވާފައިވަނީ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އެންމެ އިސްކަންދެއްވާ ސިޔާސަތަކީ ރައްޔިތުންގެ "ފުޑް ސެކިއުރިޓީ" ގާއިމުކުރުން ކަމަށާއި އެކަން ކާމިޔާބު ކުރާނީ "ދެމެހެއްޓެނި ވަށާޖެހޭ ހައްލަކާއިއެކު" ކަމަށެވެ.

އިންޑިއާގެ އިއުލާނުގައިވާ ގޮތުން މިއަދުން ފެށިގެން އިންޑިއާއިން ފިޔާ ބޭރު ކުރެވޭނީ ހާއްސަ ތިން ހާލަތެއް އިންޑިއާއިން ބުނެފައިވެ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އިއުލާނު ކުރުމުގެ ކުރިން އެކި ޕްރޮސެސްތައް ހިނގާފައިވާ ހާލަތްތަކެވެ.

އެ އިއުލާނުގައިވާ ގޮތުގައި މި ތިން ހާލަތުގައި ވެސް ފިޔާ އެކްސްޕޯޓް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވޭނީ ޖެނުއަރީ 5 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް, އެހެން ގައުމުތަކުގެ ސަރުކާރުން, އިންޑިއާ ސަރުކާރުގައި ފިޔާ އެކްސްޕޯޓް ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދިއްޖެނަމަ އެކަން ކޮށްދޭނެ ކަމަށް އެ އިއުލާނުގައި ވެއެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން ރާއްޖެއިން ހާއްސަ ހުއްދައަކަށް އެދިފައިވޭތޯ ސާފުކުރުމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން މިނިސްޓަރު ސައީދާ މުވާސަލާތު ކުރުމަށް މިހާތަނަށް ކުރި މަސައްކަތް ފޯނަށް ޖަވާބު ނުދެއްވާތީ ކާމިޔާބުވެފައެއް ނުވެ އެވެ.

އިންފްލޭޝަން ހިފެހެއްޓުމަށް އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ދަށުން އިންޑިއާ އިން ވަނީ ހަނޑުލާއި ބާސްމަތީ ނޫން ހުދު ބަތް އެކްސްޕޯޓް ކުރުން ވެސް މަނާކޮށްފަ އެވެ.