Advertisement

ނިހާންގެ ހެއްކަކަށް ޝަމީމް ހާޒިރުވާނެ، ދަށު ކޯޓުގެ ނިންމުން އިސްތިއުނާފެއް ނުކުރޭ

22 ސެޕްޓެންބަރު 2022 - 11:32 0

މުހައްމަދު އުޝާމް

މުހައްމަދު އުޝާމް

ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް ހުސައިން ޝަމީމް؛ ކުރީގެ މެންބަރު ނިހާންގެ ދިފާއީ ހެއްކަކަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފިނަމަ ހާޒިރުވާނެ ކަމަށް ބުނެފި


ނިހާންގެ ހެއްކަކަށް ޝަމީމް ހާޒިރުވާނެ، ދަށު ކޯޓުގެ ނިންމުން އިސްތިއުނާފެއް ނުކުރޭ

22 ސެޕްޓެންބަރު 2022 - 11:32 0

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ނިހާންގެ ދިފާއީ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް ހުސައިން ޝަމީމް ހާޒިރުކުރެވޭނެ ކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމި ނިންމުން އިސްތިއުނާފް ނުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

ނިހާންގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ރިޝްވަތު ހިފުމުގެ ތިން ދައުވާއަކާއި ރިޝްވަތަށް އެދުމުގެ ދެ ދައުވާއަކާއި، މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ދައުވާގެ ޝަރީއަތުގައި ދައުލަތުން ވަނީ ޝަމީމް ހިމެނޭހެން ނިހާން ހުށަހަޅާފައިވާ ބައެއް ދިފާއީ ހެކިތައް ބަލައިނުގަތުމަށް އެދިފަ އެވެ.

އޭގެ ތެރެއިން ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ފިޔަވައި ދެން ހުރި ހެކިތައް ބަލައިގަނެ، ދިފާއީ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރެވޭނެ ކަމަށް އެ މައްސަލަ ބައްލަވާ ގާޒީ އަލީ އާދަމް ނިންމެވި އެވެ.

ދައުލަތް ތަމްސީލް ކުރައްވާ ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) ގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް އަދި ޕަބްލިކް ޕްރޮސެކިއުޓަރު އަހުމަދު ޝަފީއު "އަދަދު" ނޫހަށް ވިދާޅުވީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނިންމުން ހައި ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފް ނުކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

"[ނިހާންގެ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ހެކިބަސްދިނުމަށް] ކޯޓަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފިނަމަ، ކޯޓުގެ އެންގުމަކަށް ޕްރޮސެކިއުޓަ ޖެނެރަލް [ޝަމީމް] ތަބާވާނެ، އެ ގޮތަކަށް ކުރިއަށް ދާނެ،" ޝަފީއު ވިދާޅުވި އެވެ.

ޕީޖީ ޝަމީމްގެ އިތުރަށް ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހްލޫފާއި ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ނިހާން ހުށަހެޅުއްވީ، އެ ބޭފުޅުން މީގެކުރިން ކުރައްވާފައިވާ ޓްވީޓަކާ ގުޅިގެން އެ ކަން ސާފުކުރުމަށެވެ.

ރައީސް ސޯލިހާއި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލްގެ ނަން ހުށަހެޅުއްވީ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރެއްގެ ގޮތުގައި ނިހާން އަދާކުރެއްވި މަސްއޫލިއްޔަތާއި އޭނައަށް ބާރު ފޯރުވޭ މިންވަރު ބުނެދިނުމަށެވެ. އެ ދެ ބޭފުޅުންނަކީ އޭރު އެ ކޮމިޓީގައި ތިއްބެވި މަޖިލީސް މެންބަރުންނެވެ. އެކަމަކު އެއީ ދައުވާގައި ސުވާލު އުފައްދާފައިވާ ކަމަކަށް ނުވާތީ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ހާޒިރުނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ގާޒީ ނިންމެވި އެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އޭރު ތިއްބެވި ޕީޕީއެމްގެ ބައެއް މެންބަރުން ވެސް ހެކިންގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަންނަން ނިންމެވި އެވެ.

މައްސަލައިގެ ފަސްފަހަތް

ނިހާންގެ މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލައި، ޕީޖީ އޮފީހުން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނި ގޮތުގައި ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރުކަމުގައި އަދި މާލިއްޔަތު ކޮމެޓީގެ މުގައްރިރުގެ މަގާމުގައި ހުރިއިރު، ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބުގެ އަރިހު ރިޝްވަތަށް އެދި، ރިޝްވަތު ގަބޫލުކޮށްފައިވެ އެވެ.

އަދި، ނިހާންއަށް ލިބިފައިވާ އެއްވެސް ފައިސާއެއް ލިބުނުކަން އޭނާ 2014 އިން ފެށިގެން 2019 އާ ދެމެދު ހުށަހަޅާފައިވާ މާލީ ބަޔާންތަކުގައި ހިމަނާފައިނުވާކަން ވެސް ޕީޖީ އޮފީހުން ފާހަގަކޮށްފައިވެ އެވެ.

ދައުވާގައި ބުނަނީ އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ތެރޭ އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކާއެކު ހިނގައިދިޔަ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން އޮޑިޓް އޮފީހުން ތައްޔާރުކުރި ރިޕޯޓްގެ މައްސަލަ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގައި އެޖެންޑާ ނުކޮށް ނިހާން ބޭއްވި އެވެ. އެގޮތަށް ކަން ކޮށްފައިވަނީ އޭރުގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަދި އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ކޮރަޕްޝަންގެ މުގުލުގައި ހުރި އަހުމަދު އަދީބު އަންގައިގެންނެވެ.

އޭގެ ބަދަލުގައި ނިހާން ވަނީ އަދީބުގެ އަތުން އެއްލައްކަ ފަންސާސް ހާސް ޑޮލަރު ހޯދާފައި ކަމަށް ދައުވާގައި ވެ އެވެ. އެކަމާ ގުޅިގެން އުފުލާފައިވަނީ ރިޝްވަތު ހިފުމުގެ ދައުވާ އެވެ.

އެ ފައިސާ, އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓަކުން ޖަމާކޮށްފައިވަނީ ނިހާންގެ ބޭބެއެއް ކަމަށްވާ މުހައްމަދު އިނާން, ސިލޯން ބޭންކްގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓަކަށެވެ. އަދި, އޭގެފަހުން އެ އެކައުންޓުން ޖޭ ހޮޓެލްސްގެ ނަމުގައި ހަބީބު ބޭންކްގައި އޮތް އެކައުންޓަކަށް އެ ފައިސާ ފޮނުވުމަށްފަހު, ޕްލެޓިނަމް އެޕާޓްމެންޓަށް ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ގޮތުން އެ އެކައުންޓުން އެއް މިލިއަން ނުވަލައްކަ ރުފިޔާ ނިހާން ހަރަދުކޮށްފައި ވެ އެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން ނިހާންގެ އެ އަމަލަކީ ފައިސާގެ އަސްލު އޮޅުވާލައި, ކަޅު ފައިސާ ދޮވުން ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް ކޮށްފައިވަނީ މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ދައުވާ އެވެ.

ރިޝްވަތަށް އެދުމުގެ ދައުވާގައި ވަނީ ޕްރޮސިކިއުޓާ ޖެނަރަލްގެ މަގާމަށް މީހަކު އައްޔަން ކުރުމާއި ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަނަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މެންބަރަކު ހޮވުމުގެ ވޯޓާ ދިމާކޮށް ރޮލެކްސް ގަޑިއެއް ބޭނުންވާ ކަމަށް އަދީބު ގާތު ނިހާން ބުނެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފަހު ދެ ދައުވާ ކަމަށްވާ ރިޝްވަތު ލިބިގަތުމަށް އެދުމުގެ ދައުވާ އާއި ރިޝްވަތު ހިފުމުގެ ދައުވާ ނިހާންގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަދީބު އަތުން ނެގި ކަމަށް ބުނާ ހަ ލައްކަ ރުފިޔާއާ ގުޅޭ ގޮތުންނެވެ.

މި ދައުވާތަކަށް ނިހާން އިންކާރުކޮށްފައިވާއިރު، ޝަރީއަތް ނިމެންދެކަށް އޭނާ ފުރުން މަނާކޮށް ޕާސްޕޯޓް ވަނީ ހިފަހައްޓައިފަ އެވެ.