Advertisement

ޑޮލަރު އާމްދަނީ ރެކޯޑު އަދަދަކަށް އުފުލި ފަސް މަހުން 374 މިލިއަން

18 ޖޫން 2022 - 13:54 1

އަމަން ހަލީމް

އަމަން ހަލީމް

ރާޅާއަޅާ މީހުންގެ މެދުގައި މަގުބޫލު ތުލުސްދޫގައި ޓޫރިސްޓުންތަކެއް: ޑޮލަރު އާމްދަނީ 98 ޕަސެންޓު ހިއްސާކުރަނީ ޓޫރިޒަމާއި ޓޫރިޒަމާ ގުޅިފައިވާ ދާއިރާތަކުން. -- ފޮޓޯ: ހުސެއިން ޝަޔާހު/އަދަދު


ޑޮލަރު އާމްދަނީ ރެކޯޑު އަދަދަކަށް އުފުލި ފަސް މަހުން 374 މިލިއަން

18 ޖޫން 2022 - 13:54 1

ޓޫރިޒަމު ސިނާއަތަށް ލިބެމުންދާ ކުރިއެރުމާ އެކީ މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ފަސް މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދައުލަތަށް ލިބުނު ޑޮލަރު އާމްދަނީ ރެކޯޑު އަދަދަކަށް އުފުލިއްޖެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ)ގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

މީރާއިން އާންމުކޮށްފައިވާ ބޭރު ފައިސާ އާމްދަނީގެ ރެވެނިޔު ސީރީސްގައި ހުރި އަދަދުތައް ދައްކާ ގޮތުގައި މި އަހަރުގެ ޖެނުއަރީން ފެށިގެން މެއި މަހުގެ ނިޔަލަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 374 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު (5.7 ބިލިއަން ރުފިޔާ) ވަނީ ލިބިފަ އެވެ.

މިއީ މީގެ ކުރީ އަހަރުތަކުގެ ހަމަ މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެންމެ އާމްދަނީ ބޮޑު 2019 ގައި 293.1 މިލިއަން ޑޮލަރު (4.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ)އަށް ވުރެ 27 ޕަސެންޓު އިތުރު އަދަދެކެވެ. އަދި މިދިޔަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތާ އަޅާކިޔާނަމަ 48 ޕަސެންޓުގެ ކުރިއެރުމެކެވެ.

މެއި މަހުގެ ނިޔަލަށް ލިބުނު ޑޮލަރު އާމްދަނީ

 • 2022 - 374.2 މިލިއަން ޑޮލަރު (5.7 ބިލިއަން ރުފިޔާ)
 • 2021 - 251.9 މިލިއަން ޑޮލަރު (3.8 ބިލިއަން ރުފިޔާ)
 • 2020 - 200.9 މިލިއަން ޑޮލަރު (3 ބިލިއަން ރުފިޔާ)
 • 2019 - 293.1 މިލިއަން ޑޮލަރު (4.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ)
 • 2018 - 285.5 މިލިއަން ޑޮލަރު (4.4 ބިލިއަން ރުފިޔާ)
 • 2017 - 251.9 މިލިއަން ޑޮލަރު (3.8 ބިލިއަން ރުފިޔާ)
 • 2016 - 261.1 މިލިއަން ޑޮލަރު (4 ބިލިއަން ރުފިޔާ)
 • 2015 - 238.9 މިލިއަން ޑޮލަރު (3.6 ބިލިއަން ރުފިޔާ)

ދައުލަތުގެ ޑޮލަރު އާމްދަނީ އިތުރުވުމުގެ ފަހަތުގައި ވަނީ ހިފެހެއްޓުމެއްނެތި ކުރިއަރަމުން، ރެކޯޑުތައް މުގުރަމުން އަންނަ ޓޫރިޒަމް ސިނާއަތެވެ. ރަޝިއާ-ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ އާއި އުފުލެމުންދާ ތެލާއި ތަކެތީގެ އަގުތަކާ ހުރެ ދުނިޔެ އާއި ރާއްޖޭގެ އިގުތިސޯދަށް ހިޔަނި އެޅިފައިވީ ނަމަވެސް ޓޫރިޒަމް ސިނާއަތުގެ މިހާރާއި މުސްތަގުބަލު ވެސް ދައްކަނީ ގަދަކޮށެވެ.

ނިމުނު މެއި މަހު އެންމެ ގިނަ ޓޫރިސްޓުން އައުމުގެ ރެކޯޑު މުގުރާލިކަން ފާހަގަކޮށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ކުރި ޓްވީޓް: މިހާރު ޓޫރިސްޓުން އަންނަ އިންސައްތަ ހުރީ ކޮވިޑުގެ ކުރީގެ އަދަދުތަކުގެ 93 ޕަސެންޓަށް ވުރެ މަތީގަ


މިހާތަަނަށް ލިބުނު އާމްދަނީގެ ތަފުސީލުތަކަށް ބަލާއިރު ޖުމްލަ ޑޮލަރު އާމްދަނީގެ 90 ޕަސެންޓާ ގާތްކުރާ އަދަދެއް ހިއްސާކުރަނީ ސީދާ ޓޫރިޒަމުން ލިބޭ ޓޫރިޒަމް ގުޑްސް އެންޑް ސާވިސް ޓެކްސް (ޓީޖީއެސްޓީ) އަދި ގްރީން ޓެކުހުގެ އިތުރުން ކުލި މުއްދަތު އިތުރުކުރަން ނަގާ ލީސް ޕީރިއަޑް އެކްސްޓެންޝަން ފީ އާއި ޓޫރިޒަމުގެ ބޭނުންތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ތަންތަނުގެ ބިމު ކުލިންނެވެ.

މީގެ ތެރެއަށް ޓޫރިސްޓުން އަންނަ އަދަދާ ގުޅިފައިވާ އެއާޕޯޓު ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފީ އާއި ކުރިން ނެގި އެއާޕޯޓު ސާވިސް ޗާޖުގެ ބަދަލުގައި މި އަހަރުން ފެށިގެން ނަގަމުން އަންނަ ޑިޕާޗާ ޓެކްސް އެއްކޮށްލުމުން ޑޮލަރު އާމްދަނީގެ 98 ޕަސެންޓާ ގާތްކުރާ އަދަދެއް ލިބުނީ ޓޫރިޒަމާއި، ޓޫރިޒަމާ ގުޅިފައިވާ ދާއިރާތަކުންނެވެ.

ޓޫރިޒަމާއި، ޓޫރިޒަމާ ގުޅިފައިވާ ދާއިރާތަކުން ލިބުނު އާމްދަނީ

 • ޓީޖީއެސްޓީ - 234.3 މިލިއަން ޑޮލަރު (3.6 ބިލިއަން ރުފިޔާ)
 • ޓޫރިޒަމް ބިމު ކުލި - 47.5 މިލިއަން ޑޮލަރު (733.2 މިލިއަން ރުފިޔާ)
 • ގްރީން ޓެކްސް - 31 މިލިއަން ޑޮލަރު (478.9 މިލިއަން ރުފިޔާ)
 • އެއާޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފީ - 21.2 މިލިއަން ޑޮލަރު (328.2 މިލިއަން ރުފިޔާ)
 • ޑިޕާޗާ ޓެކްސް - 21.1 މިލިއަން ޑޮލަރު (326 މިލިއަން ރުފިޔާ)
 • ލީސް ޕީރިއަޑް އެކްސްޓެންޝަން ފީ - 15 މިލިއަން ޑޮލަރު (231.2 މިލިއަން ރުފިޔާ)

ޑޮލަރު އާމްދަނީ ރެކޯޑު އަދަދަކަށް އުފުލިފައި މިވަނީ ދުނިޔޭގެ އިގުތިސޯދަށް އައިސްފައިވާ ތާށިކަމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ އިގުތިސޯދީ ދުވެލި މަޑުޖެހިދާނެ ކަމުގެ ބިރު ބޮޑުވެފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގަ އެވެ. އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމަކީ ބޭރު ފައިސާގެ ތާށިކަމެއް އައިސް ދަރަނި ނުދެއްކިދާނެ ފަދަ ހާލަތައް މެދުވެރިވުމެވެ.

މި ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ރައްދު ދެމުން ސަރުކާރުން ބުނަނީ އިގުތިސޯދީ މިސްރާބު ހުރި ގޮތުން އެ ހާލަތު މެދުވެރި ނުވާނެ ކަމަށެވެ. މިކަމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ބާރު ދޭން ބޭނުންކުރަމުން ދަނީ ޓޫރިސްޓު ނަމްބަރުތަކެވެ.

އެގޮތުން، ދާދި ފަހުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިގުގެ އިގުތިސޯދީ ކޮމިޓީގައި ދަރަނީގެ ކަންބޮޑުވުންތަކާ ގުޅިގެން މާލީ ވަޒީރު އިބްރާހިމް އަމީރާއި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލްއާ ދެ ބޭފުޅުން ވެސް ޓޫރިޒަމް ސިނާއަތަށް އިޝާރާތްކުރައްވާ ވިދާޅުވީ މި ދުވެލީގައި ޓޫރިޒަމް ކުރިޔަށްދާ ކަމުގައިވަނީ ނަމަ އުނދަގޫތަކެއް ހުރި ނަމަވެސް ގައުމު އިނދަޖެހުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް ކަމަށެވެ.