Advertisement

އިމްތިޔާޒު ބަލި ގަބޫލުކުރައްވައިފި، ވިދާޅުވީ ޕާޓީގައި ދެމި ހުންނާނެ ކަމަށް

15 މޭ 2022 - 17:27 1

އައިޝަތު ނުޒުހާ

އައިޝަތު ނުޒުހާ

ޗެއާޕާސަން އިންތިހާބުގެ ބަހުސްގައި އިންތި ވާހަކަ ދައްކަވަނީ. އެ އިންތިހާބުގައި 42 ޕަސެންޓު ވޯޓު އޭނާ ހޯއްދެވި --- ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އިޔާން/އަދަދު


އިމްތިޔާޒު ބަލި ގަބޫލުކުރައްވައިފި، ވިދާޅުވީ ޕާޓީގައި ދެމި ހުންނާނެ ކަމަށް

15 މޭ 2022 - 17:27 1

އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަންކަމަށް ބޭފުޅަކު ހޮވަން އިއްޔެ ބޭއްވި އިންތިހާބުގައި ނާކާމިޔާބުވެ ވަޑައިގެންނެވި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ބަލި ގަބޫލުކުރައްވައިފި އެވެ.

އިމްތިޔާޒާ ވާދަކުރައްވައި، އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ އިންތިހާބު އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއީލް ކާމިޔާބުކުރެއްވީ 58 ޕަސެންޓު ވޯޓުންނެވެ. އިމްތިޔާޒަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވީ 42 ޕަސެންޓު ވޯޓެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން މި ވީހާ ދުވަހު ނަގަހައްޓަމުން މިއައި ހަމަތަކާ އަސާސްތަކުގައި މި ޕާޓީއާއެކު ދެގޮތެއްނުވެ، އަބަދުވެސް ދެމިހުންނާނަން،" ފައްޔާޒަށް މަރުހަބާ ދަންނަވައި އިންތި މިއަދު ހަވީރު ކުރެއްވި ޓްވީޓުގައި ވިދާޅުވި އެވެ.

އިންތި ބަލި ކުރައްވާފައިމިވަނީ އޭނާއާއި އޭނާގެ ޓީމުން އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާއާ މެދު އެއްޗެއް ބުނެފައި ނުވާތީ، ބަލި ގަބޫލު ނުކުރައްވަނީ ކަމަށް ބުނެ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ފާޑުކިޔަމުން ދަނިކޮށެވެ.

ފައްޔާޒަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެ ކުރެެއްވި ޓްވީޓްގައި، އިމްތިޔާޒަށް ތާއީދު ހޯދައި ދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރި އެންމެނަށާއި ވޯޓު ދިން ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް އޭނާ ޝުކުރު އަދާކުރެއްވި އެވެ.

އިއްޔެގެ އިންތިހާބު ކުރިއަށް ދިޔަ ވަގުތު އިންތިގެ ޓީމުން ގިނަ ޝަކުވާތަކެއް ކުރި އެވެ. އެގޮތުން ވޯޓު އޮޅުވާލަން ފައިސާ ބެހުމާއި ބިރު ދެއްކުމާއި ވަގު ވޯޓު އެޅުން ފަދަ ކަންތައްތައް ކުރާކަމަށް އިމްތިޔާޒުގެ ޓީ މުން ތުހުމަތުކުރި އެވެ.

އިންތިހާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ ދައްކާ ގޮތުން، އިމްތިޔާޒުގެ މައްޗަށް ފައްޔާޒު ކުރި ހޯއްދެވީ 7،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ވޯޓުގެ ތަފާތަކުންނެވެ.

ޖުމްލަ 94،211 މީހުންނަށް ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު އޮތް އިންތިހާބުގައި މާލޭގައި 87 ވޯޓު ފޮށި ބެހެއްޓިއިރު, 194 ރަށެއްގައި ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާފައިވެ އެވެ. އެއީ ޖުމްލަ ޖުމްލަ 281 ވޯޓު ފޮއްޓެވެ.