Advertisement

ހުލާސާކޮށް އިއްޔެ: އޭސީސީގެ ގާނޫނީ ހުސްކަން ނިމުމަކަށް ގެނެސް އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަން އުވާލުން

18 މާރިޗު 2022 - 15:59 0

އޭސީސީގެ މެމްބަރުން ހުވާކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން: އެ ފަސް މެމްބަރުންނަށް މަގާމުގެ ހުވާ ލައިދިނީ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު މުއުތަސިމް އަދްނާން -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް


ހުލާސާކޮށް އިއްޔެ: އޭސީސީގެ ގާނޫނީ ހުސްކަން ނިމުމަކަށް ގެނެސް އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަން އުވާލުން

18 މާރިޗު 2022 - 15:59 0

ގާނޫނީ ހުސްކަމެއްގެ އޮތް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އަށް މެމްބަރުން އައްޔަނު ކުރުމަށް ފަހު ހިޔާނާތަށް އިންސާފު ހޯދައިދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި އުފެއްދި އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އުވާލީ އިއްޔެ އެވެ.

ރައީސް އޮފީހުގައި އިއްޔެ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އޭސީސީ އަށް އަލަށް އައްޔަނުކުރި ފަސް މެމްބަރުންނަށް މަގާމުގެ ހުވާ ލައިދިނީ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު މުއުތަސިމް އަދްނާނެވެ. މަގާމުގެ ފަތްކޮޅު އެރުވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަތްޕުޅުންނެވެ.

ކޮމިޝަންގެ އާ ދައުރުގެ ރައީސްއަކަށް އައްޔަން ކުރެއްވީ އާދަމް ޝާމިލެވެ. އަދި ނައިބަކަށް އަބްދުއްސަލާމް އެވެ.

ޝާމިލް އެންމެފަހުން ހުންނެވީ ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕާސަން އޮފީހުގެ އިންވެސްޓިގޭޝަން އެންޑް ލީގަލް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ޑިރެކްޓަރެއްގެ މަގާމުގަ އެވެ. އޭނާ ވަނީ ގާނޫނީ ދާއިރާއިން މާސްޓާސް ހާސިލްކުރައްވާފަ އެވެ.

ސަލާމް އެންމެފަހުން ހުންނެވީ ވަނީ އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ސީނިއާ އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރުގެ މަގާމުގަ އެވެ. އޭނާ ވެސް ތައުލީމް ހާސިލްކުރެއްވީ ގާނޫނީ ދާއިރާއިން ކަމަށެވެ.

ދެން އެ ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި އައްޔަން ކުރެއްވީ ތޯހާ މުހައްމަދާއި، ޝަޒްނާ ހާޝިމް އަދި ޝިޔާމާ މުހައްމަދެވެ.

ތޯހާއަކީ ރައީސް އުފައްދެވި "ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލަބަލާ ކޮމެޓީ"ގެ މެންބަރުކަން ވެސް ކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ. އޭގެ އިތުރުން އޭނާއަކީ ދަ ލިޓިޖެންޓްސް އެލްއެލްޕީ ލޯ ފާމްގެ ޕާޓްނަރެއް ވެސް މެއެވެ. ތޯހާ ވެސް ތައުލީމް ހާސިލްކުރީ ގާނޫނީ ދާއިރާއިންނެވެ.

ދެން އެ ކޮމިޝަނަށް އައްޔަން ކުރި ޝަޒްނާ ހާޝިމް އެންމެ ފަހުން ހުންނެވީ ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ޑިރެކްޓަރެއްގެ މަގާމުގަ އެވެ. އެކައުންޓް ދާއިރާއިން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ އޭނާ ހާސިލްކުރެއްވީ މިސްރުގެ އަލް އަޒްހަރު ޔުނިވާސިޓީންނެވެ.

ޝިޔާމާ މުހައްމަދު އެންމެފަހުން ހުންނެވީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމުގަ އެވެ. އޭނާ ވަނީ ވިލާ ކޮލެޖުން މާސްޓާ އޮފް ޝަރީއާ ހާސިލު ކުރައްވާފަ އެވެ.

އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަން އުވާލުން

އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނަކީ ޖަނަވަރީ 1، 2012 އިން ފެށިގެން ނޮވެންބަރު 17، 2018 ގެ ނިޔަލަށް ހިނގާފައިވާ ހިޔާނާތާއި، ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ފައިސާ ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރުމުގެ ގިނަ މައްސަލަތައް އެކިއެކި ސަބަބުތައް މެދުވެރި ވެގެން، އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ތަހުގީގު ކުރެވި އިންސާފު ގާއިމު ކުރެވިފައި ނުވާތީ އެ މައްސަލަތައް ތަހުގީގުކުރުމުގެ މަގުސަދުގައި ނޮވެންބަރު 17، 2018 ގައި ރައީސްގެ ހާއްސަ ގަރާރަކުން އުފެއްދި ކޮމިޝަނެކެވެ.

އެ ކޮމިޝަންގައި ތިއްބެވި މެމްބަރުން:

  1. އަހްމަދު އަސްއަދު
  2. އާސް އަބްދުﷲ
  3. އަލްއުސްތާޒު ނަދީމް އިބްރާހީމް
  4. އާމިނަތު ހަސަން
  5. ފާތިމަތު ސަރީރާ އަލީ ޝަރީފު

ކޮމިޝަން އުވާލުމާއެކު މި ކޮމިޝަނުން ކުރަމުން އައި މަސައްކަތް ދެން ކުރާނީ ކަމާ ގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތަކުން ކަމަށް އިއްޔެ ރައީސް އޮފީހުން ބުންޏެވެ.

އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަން އުވާލި ސަބަބެއް ރައީސް އޮފީހުން ހާމަކޮށްފައި ނުވާއިރު، އެ ކޮމިޝަނަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި މަސައްކަތްތައް ކުރެވިފައި ނުވާތީ ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން ވަނީ އަމާޒުވެފަ އެވެ.

ބައެއް މުހިންމު ހަބަރުތައް

  • ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހްމަދު މަހުލޫފަށް ކުރާ ރިޝްވަތު ހިފުމުގެ ދައުވާ ބޭރުކޮށްލި ނިންމުން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރިއިރު، ދަށު ކޯޓުގައި ފާހަގަނުކުރާ ވައިބާ ޗެޓްލޮގްތަކަކަށް ދައުލަތުން ހަވާލާދީފައިވާ މައްސަލާގައި ބޮޑު ބަހުސެއް ކޯޓުގައި ކުރީ އިއްޔެ އެވެ.
  • މީގެ 12 އަހަރު ކުރިން މާލޭގައި ހަދަމުންދިޔަ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓެއްގެ ތެރެއިން މަރާލާފައި އޮއްވާ ފެނުނު މަރިޔަމް ޝީރީންގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ މުހައްމަދު ނަޖާހުގެ މައްޗަށް ސާބިތުވާ ކަމަށް ކަނޑައެޅި ގަސްދަކާ ނުލާ މީހަކު މަރާލުމުގެ ހުކުމް، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ދެމެހެއްޓީ އިއްޔެ އެވެ.
  • މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސްގެ އަހަރުގެ ކުޅިވަރު ސަހުސިއްޔަތުގެ އެވޯޑް ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބާރު ދުވުންވެރިޔާ ހަސަން ސާއިދު އާއި ކާމިޔާބު ބެޑްމިންޓަން ކުޅުންތެރިޔާ ފާތިމަތު ނަބާހާ އަށް ދިނީ އިއްޔެ އެވެ.

ދުވަހުގެ ކޯޓޭޝަން

އެތުލީޓުންނާއި ކުޅިވަރު އާއިލާ ބަލައިގަނެ، ހިތްވަރުދީ، އަދި އަގުވަޒަންކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސް ބޭއްވުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަން ފާހަގަކުރަމުން ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު އަހްމަދު މަހްލޫފް އިއްޔެ ރޭ އޮތް ހަފްލާގައި ވިދާޅުވީ:

"އެކުވެރި ބައެއް ގައުމުތަކުގެ ވަޒީރުންނާއި ދުނިޔޭގެ ވަރުގަދަ ލެޖެންޑުންނާ އެކު، އެހެން ބައެއް ގައުމުތަކެކޭ އެއްފަދައިން މިއަދު މިއަޅަނީ ކުޑަ ގައުމަކުން ކުރިއަށް އަޅާ ބޮޑު ފިޔަވަޅެއް،"

ދުވަހުގެ ފޮޓޯ

މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސްގެ އެންމެ މޮޅު އަންހެން އެތުލީޓަކަށް ހޮވުނު ބެޑްމިންޓަން ތަރި ފާތިމަތު ނަބާހާ އަށް ރައީސް ސޯލިހު އެވޯޑް ހަވާލުކޮށްދެއްވަނީ. އޭނާއާ ވާދަކުރީ އައިމިނަތު ނަބީހާ އާއި ޓީޓީ ތަރި ފާތިމަތު ދީމާ އަލީ -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝާބިން/އަދަދު


ދިރާސާތަކުން ކިޔާލުމަށް

"އެސެސްމަންޓް އޮން އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން އޮފް އޭސީސީސް ރެކޮމެންޑޭޝަންސް ޓު ޕަބްލިކް އިންސްޓިޓިއުޝަންސް"

މިއީ ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން އަންގާ އެންގުންތަކަށް އަމަލުކުރާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް އެ އިދާރާ އިން 2019 ވަނަ އަހަރު ކޮށްފައިވާ ދިރާސާއެކެވެ. މި ދިރާސާގައި ވަނީ މިފަދަ އެންގުންތައް ތަންފީޒުކުރުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތަކާއި ތަންފީޒުކުރާ ގޮތް މޮނީޓާ ކުރުމުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާ ކުރެވޭޏެ ގޮތްތައް ވެސް ދެނެގަނެފަ އެވެ.