Advertisement

އެނބުރި އައިސް މެސީގެ 10 ނަމްބަރު ޖޯޒީގައި ފާޓީ ވިދާލައިފި

27 ސެޕްޓެންބަރު 2021 - 04:48 0


އެނބުރި އައިސް މެސީގެ 10 ނަމްބަރު ޖޯޒީގައި ފާޓީ ވިދާލައިފި

27 ސެޕްޓެންބަރު 2021 - 04:48 0

ބާސެލޯނާ (ސެޕްޓެމްބަރު 27) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ބާސެލޯނާގެ ޒުވާން ތަރި އަންސޫ ފާޓީ 10 މަސް ދުވަހަށް ފަހު ކުޅުމަށް އެނބުރި އައި މެޗުގައި ގޯލު ޖެހިއިރު، ބާސެލޯނާ އިން 3-0 އިން ލެވާންޓޭ ބަލިކޮށްފި އެވެ.

މިއީ މިދިޔަ އަހަރު ނޮވެމްބަރު މަހު ހަތް ވަނަ ދުވަހު ކަކުލަށް ސީރިއަސް އަނިޔާއެއް ލިބުނު ފާޓީ މިދިޔަ 10 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗެވެ. ކަކުލަށް ލިބުނު އަނިޔާއިން ރަނގަޅުވާން ފާޓީ ވަނީ ދެ އޮޕަރޭޝަނެއް ކޮށްފަ އެވެ.

ފާޓީ އެނބުރި އައިއިރު ބޮލުގައި އޮތީ ބޮޑު ޒިންމާއެއް އެޅިފަ އެެވެ. މި ފަހަރުގެ ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގައި ބާސެލޯނާ ދޫކޮށްދިޔަ ފުޓްބޯޅައިގައި އެ ފަދަ ދެ ވަނައެއް ނެތް ތަރި، ލިއޮނަލް މެސީގެ ލެޖެންޑަރީ 10 ނަމްބަރު ޖޯޒީ ދިނީ ފާޓީ އަށެވެ. ފުރަތަމަ މެޗުގައި ޖެހި ގޯލާ އެކު ފާޓީ މި ވަނީ އިތުބާރު ހޯދައިފަ އެވެ. މެޗުގެ ދެ ވަނަ ހާފްގައި ކުޅެން އެރި އުމުރުން 18 އަހަރުގެ ފާޓީ ގޯލު ޖެހީ އިތުރު ވަގުތުގަ އެވެ.

ރޭގެ މެޗުގެ ހަތް ވަނަ މިނިޓްގައި ބާސެލޯނާ އަށް ލީޑުނަގައިދިނީ މެމްފިސް ޑިޕާއި އެވެ. މިއީ ޑިޕާއި އަށް ކުރި ފައުލަކަށް ލިބުނު ޕެނަލްޓީ އަކުން އޭނާ ޖެހި ގޯލެކެވެ. އޭގެ ހަތް މިނިޓް ފަހުން ބާސެލޯނާ އަށް ލީޑުފުޅާކޮށްދިނީ ލޫކް ޑި ޔޯން އެވެ. މިއީ ސާޖީނިއޯ ޑެސްޓް ނަގައިދިން ހުރަހަކުން ޑި ޔޯން ޖެހި ގޯލެކެވެ. މިއީ ސެވިއްޔާ ދޫކޮށް ލޯން އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން މި ފަހަރު ބާސެލޯނާ އަށް ބަދަލުވުމަށް ފަހު ޑި ޔޯން ޖެހި ފުރަތަމަ ގޯލެވެ.

ބާސެލޯނާ އިން ތިން ޕޮއިންޓް ކަށަވަރުކުރީ ފާޓީ ޖެހި ގޯލުންނެވެ. މެޗަށް ފަހު ފާޓީ ވަނީ އޭނާ ދަނޑަށް އެނބުރި އަންނަން އެހީތެރިވި ޑޮކްޓަރުންނާއި ސަޕޯޓަރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު އަދާކޮށްފަ އެވެ. ގޯލު ޖެހުމަށް ފަހު ފާޓީ އުފާފާޅުކުރީ ވެސް ޑޮކްޓަރު ގައިގައި ބައްދާލުމަށް ފަހު އެވެ.

މިއީ އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު ހަތަރު މެޗުގެ ތެރެއިން ބާސެލޯނާ އަށް ލިބުނު ފުރަތަމަ މޮޅެވެ. މި މޮޅާ އެކު ބާސެލޯނާ ލީގުގެ ހަ ވަނައިގައި އޮތީ ހަ މެޗުން 12 ޕޮއިންޓް ހޯދައިގެންނެވެ. މި މެޗުން މި ލިބުނު މޮޅާ އެކު ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު ރޮނާލްޑް ކޫމަން އަށް އޮތް ޕްރެޝަރަށް ވެސް ލުޔެއް ލިބޭނެ އެވެ.