Advertisement

ފިންލެންޑް ބަލިކޮށް ރަޝިއާ އަަށް އުއްމީދެއް

16 ޖޫން 2021 - 19:58 0

ލަނޑު ޖެހުމަށް ފަހު ރަޝިއާގެ މިރަންޗުކް އުފާފާޅުކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ


ފިންލެންޑް ބަލިކޮށް ރަޝިއާ އަަށް އުއްމީދެއް

16 ޖޫން 2021 - 19:58 0

ޕީޓާސްބާގް (ޖޫން 16) - ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިރޭ 1-0 އިން ފިންލެންޑް އަތުން މޮޅުވެ، ރަޝިއާ އިން މުބާރާތުގެ ދެ ވަނަ ބުރުން ފުރުސަތު ހޯދުމުގެ އުއްމީދު އާކޮށްފި އެވެ.

މިއީ ޔޫރޯގައި އެންމެ ފަހުން ރަޝިއާ ކުޅުނު ހަތް މެޗުގެ ތެރެއިން ލިބުނު ފުރަަތަަމަ މޮޅެވެ. އެންމެ ފަހުން އެ ޓީމު ކުޅުނު ތިން މެޗުން ވަނީ ބަލިވެފަ އެވެ. އެ މެޗުތަކުގެ ތެރޭގައި މި ފަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ރަޝިއާ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބެލްޖިއަމް އަތުންވި ބަލި ހިމެެނެ އެވެ.

ގްރޫޕް ބީގެ އެއް ވަަނައިގައި އޮތް ބެލްޖިއަމާއި ދެ ވަނައިގައި އޮތް ރަޝިއާ އަދި ތިން ވަނައިގައި އޮތް ފިންލެންޑްގެ އޮތީ ތިން ޕޮއިންޓެވެ. ގަދަ ތިން ޓީމުގެ ތެރެއިން ބެލްޖިއަމް އެއްް މެޗު ކުޅެފައިވާއިރު، ރަޝިއާ އާއި ފިންލެންޑް ވަނީ ދެ މެޗު ކުޅެފަ އެވެ. އެންމެ ފުލުގައި ޕޮއިންޓެއް ނުލިބި އޮތް ޑެންމާކް އަދި ކުޅުނީ އެންމެ މެޗެކެވެ. މި ގްރޫޕްގެ ދެން އޮތް މެޗުގައި މާދަމާރޭ ބެލްޖިއަމުން ޑެންމާކާ ބައްދަލު ކުރާނެ އެވެ.

ރަޝިއާގެ ކްރެސްޓޯވްސްކީ ސްޓޭޑިއަމްގައި މިރޭ 26،000 އެއްހާ މީހުން ކުރިމަތީގައި ކުޅުނު މިރޭގެ މެޗުގައި ފުރަަތަމަ ގޯލެއް ޖެހީ ފިންލެންޑުންނެވެ. ހަތަރު ވަނަ މިނިޓްގައި ފިންލެންޑްގެ ޔޮއެލް ޕޮޔަންޕާލޯ ބޮލުން ޖެހި ބޯޅަ އަމާޒުވީ ގޯލުގެ ކަނަށެވެ. އޭނާ އަކީ ޑެންމާކު އަތުން ފިންލެންޑް މޮޅުކޮށްދިން ގޯލު ޖެހި ކުޅުންތެރިޔާ އެެވެ. އެކަމަކު މިރޭ ރަޝިއާ ކޮޅަށް އޭނާ ޖެހި ގޯލު ރެފްރީ ނިންމީ އޮފްސައިޑް ކަމަށެވެ. އެއީ ވީޑިއޯ އެސިސްޓަންޓް ރެފްރީ (ވީއޭއާރް) އިން ބެލުމަށް ފަހު އެވެ.

އޭގެ ފަހުން ރަޝިއާ އިން ކުރިއަށް ޖެހިގެން ގިނަ އެޓޭކްތަކެއް ކުރި އެވެ. ރަޝިއާގެ ކެޕްޓަން އާޓެމް ޒޫބާ ޖެހި ބޯޅައެއް ވަނީ ދަނޑިއަށް އަމާޒުވެފަ އެެވެ. ފަހުން މެޗުގެ 30 ވަަނަ މިނިޓްގައި ފިންލެންޑް އޭރިއާ ތެރެއިން ޒޫބާ އަށް ލިބުނު ބޯޅައެއް ރަނގަޅަށް ބޭނުމެއް ނުކުރެވުނެވެ.

ފުރަތަމަ ހާފުގެ އިތުރު ވަގުތުގައި ރަޝިއާ އަށް މެޗުގައި ޖަހައިދިން ހަމައެކަނި ގޯލު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އަލެކްސޭ މިރަންޗުކް އެވެ. ފުރަތަަމަ ހާފުގެ އިތުރު ވަގުތުގެ ދެ ވަނަ މިނިޓްގައި ޒުބާ އާއި ވަން-ޓޫ އެއް ޖެހުމަށް ފަހު މިރަންޗުކް ވަނީ ގޯލުގެ މަތީ ކަނަށް ބޯޅަ އަމާޒުކޮށްލައިފަ އެެވެ.

ދެ ވަނަ ހާފްގެ ކުޅުން ފެށިގެން ފަސް މިނިޓް ތެރޭ ފިންލެންޑްގެ ޓީމޫ ޕޫކީ އަށް ލަނޑެއް ޖަަހަން ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް ލިބުނެވެ. އޭނާ ފޮނުވާލި ބޯޅަ ރަަޝިއާގެ ޑިފެންޑަރު އީގޯ ޑިވިއޭވް ވަނީ ބްލޮކްކޮށްފަ އެވެ. އޭގެ ފަހުން ޕޫކީ ޖެހި ޝޮޓް އަމާޒުވީ ރަަޝިއާގެ ކީޕަރު މަޓްވޭ ސަފޯނޯވް އަތަށެވެ.

މި މެޗުގައި ރަނގަޅަށް ކުޅުނު ރަޝިއާގެ އަލެކްސަންޑާ ގޮލޮވީން ޖެހި ދެ ޝޮޓެއް ދިޔައީ ގޯލާ ސީދާނުވެ އެވެ.

މެޗުގެ 71 ވަަނަ މިނިޓްގައި ރަޝިއާގެ ޑެލާ ކުޒްޔާޔޭވް އޭރިއާ ތެރެއިން ފޮނުވާލި ބޯޅަ ފިންލެންޑްގެ ގޯލްކީޕަރު ލޫކަސް ރަޑޭޗީ ވަނީ މަތަކޮށްފަ އެވެ. އޭގެ ފަހުން ވެސް ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކުރަން ފިންލެންޑުން ފޮނުވާލި ހަމަލާތައް ގޯލަކަށް ހަދައިނުލެވުނެވެ.

މިހާތަނަށް ރަޝިއާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު ފަސް މެޗުން ވެސް ފިންލެންޑަށް މޮޅެއް ލިބިފައި ނުވެ އެވެ. މިރޭގެ މެޗުން މޮޅުވެގެން ފިންލެންޑަށް ނޮކައުޓް ބުރުގެ ޖާގަ ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު އޮތެވެ. އެކަމަކު ބަލިވުމުން ޖެހުނީ އިތުރު އިންތިޒާރެއް ކުރާށެވެ. ފިންލެންޑް ފަހު މެޗުގައި ކުޅޭނީ ބެލްޖިއަމްއާ އެވެ.