Advertisement

ހުލާސާކޮށް އިއްޔެ: 20 ވަނަ މަޖިލީހަށް ނަޝީދު ވާދަ ނުކުރަން ނިންމެވުން

30 ނޮވެންބަރު 2023 - 06:57 3

މައްޗަންގޯޅި މެދު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު. -- ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އިޔާން/ އަދަދު


ހުލާސާކޮށް އިއްޔެ: 20 ވަނަ މަޖިލީހަށް ނަޝީދު ވާދަ ނުކުރަން ނިންމެވުން

30 ނޮވެންބަރު 2023 - 06:57 3

އަންނަ އަހަަރު އޮންނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ވާދަނުކުރައްވާނެ ކަމަށް މައްޗަންގޯޅި މެދު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އިއްޔެ ހާމަކުރެއްވި އެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ތިއްބަވާ ވަަޓްސްއެޕް ގްރޫޕަކަށް ފޮނުއްވި މެސެޖެއްގައި އެމަނިކުފާނު ވަނީ ސިޔާސި ކުރިމަގާ ގުޅޭ މައުލޫމާތުތަކެއް ހިއްސާކުރައްވާފަ އެވެ.

"އަޅުގަނޑު ދެން އަންނަ އިންތިހާބަކަށް ކުރިމަތި ނުލާނެ. އަޅުގަނޑުގެ އެހެން މަސައްކަތް ވަރަށް ގިނަ. އެކަމު ރާއްޖޭގައި ގިނައިން އުޅޭނީ," ނަޝީދު ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ.

"އެހެން މަސައްކަތް ވަރަށް ގިނަ" ކަމަށް ވިދަޅުވި ނަމަވެސް އެއީ ކޮން ކަހަލަ މަސައްކަތެއް ކަމެއް ހާމައެއް ނުކުރައްވަ އެވެ.

ނަޝީދު 19 ވަނަ މަޖިލީހަށް އިންތިހާބުވެވަޑައިގަތީ އޭރު ވެރިކަމުގައި އޮތް މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) ގެ ލީޑަރު ކަމުގައި ހުންނައި އެ ޕާޓީގެ ޓިކެޓުގަ އެވެ. އަދި, އެ ޕާޓީގެ ސުޕަ މެޖޯރިޓީ އޮތް މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަށް ވަޑައިގެންނެވި އެވެ.

އެއަށްފަހު, އެމްޑީޕީގެ ތެރޭގައި ޖެހުނު މައްސަލަތަކުގައި އެ ޕާޓީން ވަކިވެވަޑައިގަނެ ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ނަމުގައި ޕާޓީއެއް އިސްވެ އުފެއްދެވި އެވެ. އެ ޕާޓީގެ މަގާމެއްގައި އެއްވެސް މަގާމެއްގައި ނުހުންނެވި ނަމަވެސް އެމަނިކުފާނީ އެ ޕާޓީގެ އެންމެ ސީނިއާ ލީޑަރެވެ.

އެމްޑީޕީއަށް ވެރިކަން ގެއްލުމާ އެކު އެ ޕާޓީން ނަޝީދުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލައެއް މަޖިލީހަށް ވެއްދި އެވެ. އަދި, އެ މައްސަލަ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ނުފަށަނީސް އެ މަގާމުން ނަޝީދު އިސްތިއުފާ ދެއްވި އެވެ.

މުހިއްމު ބައެއް ހަބަރު