Advertisement

ރާއްޖެއަށް ކުނި އެތެރެކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބޭ ބިލު ތަސްދީގުކޮށްފި

18 ޑިސެންބަރު 2022 - 12:19 1

އައިޝަތު ނުޒުހާ

އައިޝަތު ނުޒުހާ

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ރަށެއްގެ ކުނިކޮށި ބައްލަވާލައްވަނީ-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް


ރާއްޖެއަށް ކުނި އެތެރެކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބޭ ބިލު ތަސްދީގުކޮށްފި

18 ޑިސެންބަރު 2022 - 12:19 1

ރާއްޖެއަށް ކުނި އެތެރެކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބޭ ބިލު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި އެވެ.

ކުނި މެނޭޖުކުރުމާ ބެހޭ ބިލު ތަސްދީގު ކުރެއްވީ ބިލާ ގުޅިގެން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް، ތަސްްދީގުނުކުރުމަށް ގިނަ ޖަމިއްޔާތަކުން ގޮވާލާފައިވަނިކޮށެވެ.

މި ގާނޫނަށް އަމަލު ކުރަން ފަށާތާ ހަތަރު މަސް ހަމަވާ ދުވަހުން ފެށިގެން، ކޮންމެ ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅުން ދެ ރުފިޔާގެ ފީއެއް ނަގައި، ކަސްޓަމަރަށް ދޫކުރާ އިންވޮއިސްގައި ފީގެ އަދަދު އެނގޭނެހެން ހިމަނަންޖެހެ އެވެ.

ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅުން ޓެކްސް ނަގަން ފެށި ނަމަވެސް ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި އިސްތިސްނާ ވާނެ އެވެ.

ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅުން ޓެކްސް އިސްތިސްނާ ވާ ހާލަތްތައް:

  • ބަންދުނުކޮށް ހުންނަ ތާޒާ މަސް އަޅާ ކޮތަޅު
  • ޑިއުޓީ ފްރީން ވިއްކާ ކޮތަޅު
  • ކުނީގެ ހިދުމަތް ދޭ ތަންތަނުން ވިއްކާ ކަޅު ކޮތަޅު

ޓެކްސް ނެގުމުގައި އަމަލު ކުރަން ޖެހޭ ގަވައިދު، ގާނޫނު ތަންފީޒު ކުރަން ފަށާތާ ހަ މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކުލަވާލަން ޖެހެ އެވެ.

މި ގާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމާ ހިލާފު ވެއްޖެނަމަ، 5،000 ރުފިޔާއާއި 50،000 ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެ އެވެ.

މި ގޮތުން ނެގޭ ޖޫރިމަނާތައް ޖަމާކުރަން ޖެހޭނީ "މޯލްޑިވްސް ގްރީން ފަންޑް" އަށް ކަމަށް ބުނެ، ކޮމިޓީން ވަނީ މާއްދާއެއް އިތުރުކޮށްފަ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ވެސް މި ބިލުގައި ވަނީ ކުނި މެނޭޖުކުރަން ރަށު ފެންވަރުގައި ނުވަތަ ސިޓީ ފެންވަރުގައި ހިންގާނެ ގޮތް ބަޔާން ކޮށް، އޮޕަރޭޝަނަލް ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލައި، ކޮންމެ ފަސް އަހަރަކުން މުރާޖައާ ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ.

އަލަށް އެކުލަވާލެވުނު ބިލުގައި ރަނގަޅު ގިނަ ކަންކަން ހުރި ނަމަވެސް، ޖަމިއްޔާތަކުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައިވަނީ ކުނި އެތެރެކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމާ ގުޅިގެންނެވެ. މިއީ ބިލުގެ ކޮމިޓީ މަރުހަލާގައި ގެނައި ބަދަލެކެވެ.