Advertisement

ސިވިލް ކޯޓުގެ ގާޒީ ކަމަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

24 އޮގަސްޓު 2022 - 10:12 0


ސިވިލް ކޯޓުގެ ގާޒީ ކަމަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

24 އޮގަސްޓު 2022 - 10:12 0

ސިވިލް ކޯޓގެ ގާޒީ ކަމަށް ކުރިމަތިލާން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

ޖޭއެސްސީން މިއަދު ކުރި އިއުލާނެއްގައިވާ ގޮތުން ފަނޑިޔާރު ކަމަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލާފައިވަނީ އަންނަ މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހު 1:00 ގެ ނިޔަލަށެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުގެ ގާޒީއެއްގެ އަސާސީ މުސާރައަކީ 30،000 ރުފިޔާ އެވެ. ލިވިން އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި 15،000 ރުފިޔާ އަދި ރިސްކް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި 1،650 ރުފިޔާ ލިބޭނެ އެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުގެ ގާޒީ ކަމަށް ކުރިމަތިލާން މި ހުޅުވާލީ އެ ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީއަކަށް ހުންނެވި އަބްދުالله އަލީ މަގާމުން ރިޓަޔަ ކުރެއްވުމުންނެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުގެ ހިންގުން ހަވާލުކުރަން މިހާރު ނިންމާފައިވަނީ އެ ކޯޓުގެ ގާޒީ އަހުމަދު ނިމާލު ޖުނައިދަށެވެ.

ޝަރަފުވެރިކަމާއެކު ރިޓަޔާ ކުރައްވާ ގާޒީންނަށް ދައުލަތުން ހާއްސަ އިނާޔަތްތަކެއްދެ އެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުގެ ގާޒީންގެ ތެރެއިން ދެ މަގާމެއް މިހާރު ހުސްކޮށް އެބަ އޮތެވެ.

އެ ކޯޓުގެ ކުރީގެ ގާޒީ ޒުބައިރު މުހައްމަދު މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމުން ހުސްވި މަގާމަށް ކުރިމަތިލާން ވެސް ވަނީ ހުޅުވާލައިފަ އެވެ. އޭގެ ސުންގަޑިއަކީ އަންނަ ހޯމަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 1:00 އެވެ.