Advertisement

މަހުލޫފް މަގާމުން ވަކިނުކޮށް ސަރުކާރުގެ ބަހާއި އަމަލު ދިމާ ނުވި!

29 ނޮވެންބަރު 2021 - 11:46 1

އަހުމަދުﷲ އަބްދުލްހާދީ

އަހުމަދުﷲ އަބްދުލްހާދީ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާ ޔޫތު މިނިސްޓަރު މަހުލޫފް. މަހުލޫފްގެ މައްޗަށް ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ދައުވާކުރިތާ ފަސް ދުވަސް ފާއިތުވިއިރު ވެސް ސަރުކާރުން އެކަމަށް ވަކި އެއްޗެއް ބުނެފައެއް ނުވޭ.


މަހުލޫފް މަގާމުން ވަކިނުކޮށް ސަރުކާރުގެ ބަހާއި އަމަލު ދިމާ ނުވި!

29 ނޮވެންބަރު 2021 - 11:46 1

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނާތުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މަގާމެއްގައި ހުރި މީހަކަށް ދައުވާކުރާ ހިސާބުން ވަކިކުރާނެ ކަމަށް ކުރިން ބުނެފައި އޮތަސް، ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފުގެ މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލިތާ ފަސް ދުވަސް ފާއިތުވެ ދިޔަ އިރުވެސް ނިންމާފައިވާ ގޮތެއް ވެސް، މައްސަލައާ ގުޅޭ ގޮތުން ބަހެއް ވެސް ސަރުކާރުން ނުބުނެ އެވެ.

ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ މައްސަލާގައި ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފްގެ މައްޗަށް އުފުލާފައި ވަނީ ރިޝްވަތު ހިފުމުގެ ދައުވާ އެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ޕްރޮސިކިއުޓާ ޖެނަރަލްގެ އޮފީހުން އެ ދައުވާ ކުރުމާ ގުޅިގެން، މަހުލޫފުގެ މިނިސްޓަރުކަމުގެ މަގާމާމެދު ވަކި ގޮތެއް ނިންމާފައިވޭތޯ ތަކުރާރުކޮށް ސުވާލުކުރުމުން ވެސް ރައީސް އޮފީހުން ޖަވާބެއް ނުދިނެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ހިޔާނާތުގެ ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ ދައުލަތުގެ އިސް މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ މައްސަލަ ކޯޓަށް ފޮނުވާ ހިސާބުން މަގާމުން ވަކިކުރަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މުހައްމަދު މަބްރޫކް އަޒީޒު ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ.

މަބްރޫކު މެއި މަހު "އަވަސް"އަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ހިޔާނާތުގެ ތުހުމަތުވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަށް އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތައް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައެއްގައި ތަހުގީގުކޮށް ދައުވާ ކުރުމާއެކު އެ ބޭފުޅަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅުއްވާނެ ކަމަށާއި "ކޯޓު މަރުހަލާ ނިމެންދެން މަޑެއް ނުކުރައްވާނެ" ކަމަށް މަބުރޫކު ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ.

އެ މޭރުމުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވެސް ވާހަކަ ދައްކާފައިވެ އެވެ.

ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތަކުގައި ޒީރޯ ޓޮލަރެންސްގެ ސިޔާސަތެއް ގެންގުޅުއްވުމަކީ، އެ މަނިކުފާނު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ވެވަޑައިގަތް ވައުދެކެވެ. ނަމަވެސް, އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ލިސްޓުގައި އޮތް ހަމައެކަނި މިނިސްޓަރާމެދު އަދި ފިޔަވަޅެއް ނާޅަ އެވެ.

މަހުލޫފްގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރުކަމުގައި ހުންނަވައި ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯން ބިލަށް ތާއީދުކޮށް ވޯޓުދިނުމުގެ މުގާބިލުގައި، ދިން 33،000 ޑޮލަރު ހިފާފައިވާތީ އެވެ. އެ ފައިސާ ދޫކޮށްފައި ވަނީ އެސްއޯއެފްގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓުގެ ޗެކަކުންނެވެ.

ދައުވާ އުފުލުމާއެކު މަހުލޫފް ވަނީ، މަހުލޫފްގެ ޕީއޭ އަޒުމޫން އަހުމަދާއި ޕީޖީ ޝަމީމާ ދެމެދު މިދިޔަ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް މުބާރާތުގެ ދުވަސްވަރު ދެކެވުނު ވާހަކަތަކެއްގެ ޗެޓްލޮކް އާންމުކުރުމަށް ފަހު، ބުނެފައިވަނީ އޭނާގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރީ ޒާތީ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ.

މަހުލޫފް ވެސް ކުރިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ އޭނާގެ މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލާ ހިސާބުން މިނިސްޓަރުކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް، ފަހުން އޭނާ ވަނީ އެ މައްސަލައިގައި ކަންކަން ހިނގާ ގޮތާއި ދޭތެރޭ ހިތްހަމަނުޖެހިވަޑައިގެން، މައްސަލައިގައި ޒާތީ ގޮތުން ކަންކަން ކުރައްވާ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރައްވައި މަގާމުން އިސްތިއުފާ ނުދެއްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

މަހުލޫފްގެ މައްޗަށް ކުރާ ތުހުމަތުތަކާއި ގުޅިގެން ރައީސް ވަނީ މީގެ ކުރިން މަހުލޫފް ސަސްޕެންޑް ވެސް ކޮށްފަ އެވެ. އެހެންނަމަވެސް މައްސަލައިގައި ގޮތެއް ނުނިމި ދިގުދެމިގެންދާތީ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕާ ދިމާކޮށް އޭނާގެ ސަސްޕެންޝަން ރައީސް އޮފީހުން ވަނީ އުވާލާފަ އެވެ.