Advertisement

މާޒިޔާ އިން ބަޝުންދަރާ ބަލިކޮށްފި

19 ސެޕްޓެންބަރު 2023 - 16:55 0

މާޒިޔާގެ ޗޯޓު ލަނޑު ޖެހުމަށް ފަހު އުފާފާޅުކުރަނީ.--- ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އިޔާން/ އަދަދު


މާޒިޔާ އިން ބަޝުންދަރާ ބަލިކޮށްފި

19 ސެޕްޓެންބަރު 2023 - 16:55 0

އޭއެފްސީ ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުގައި ރާއްޖޭގެ ޗެމްޕިއަން، މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަނުން ބަންގްލަދޭޝްގެ ބަޝުންދަރާ ކިންގްސް 3-1 އިން ބަލިކޮށްފި އެވެ.

މިއީ ރާއްޖޭގެ ޓީމެއް އަތުން ބަންގްލަދޭޝްގެ ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން، ވޭތުވެދިޔަ ހަތަރު އަހަރު ހޯދި ބަޝުންދަރާ ބަލިވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. ރާއްޖޭގެ ކްލަބްތަކާ ދެކޮޅަށް ބަޝުންދަރާ އިން ކުޅުނު ފަސް މެޗުން ބަލިވީ މިއަދުގެ މެޗުންނެވެ. މިއަދުގެ މެޗުގެ ކުރިން މާޒިޔާއާ ދެކޮޅަށް ބަޝުންދަރާ ކުޅުނު ދެ މެޗުން ވެސް ވަނީ މޮޅުވެފަ އެވެ. އެއީ، 2021 ވަނަ އަހަރު މާލޭގައި ކުޅުނު މެޗުން 2-0 އިންނާއި މިދިޔަ އަހަރު ކަލްކަތާގައި ކުޅުނު މެޗުން 1-0 އިންނެވެ.

މިއަދުގެ މެޗަށް ނުކުތްއިރު މާޒިޔާ އިން ވަނީ އެ ޓީމުގައި ހިމެނޭ ބިދޭސީ ހަ ކުޅުންތެރިން ވެސް ފުރަތަމަ އެގާރައިގައި ހިމަނައިފަ އެވެ.

ކުރިން ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް ކޯޗުކޮށްދިން ސްޕެއިނުގެ އޮސްކާ ބްރުޒޮންގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ކުޅޭ ބަޝުންދަރާ އިން މެޗު ފެށީ ބިދޭސީ ފަސް ކުޅުންތެރިއަކު ފުރަތަމަ އެގާރައިގައި ހިމަނައިގެންނެވެ.

ގަލޮޅު ދަނޑުގައި މިއަދު މެންދުރު ފަހު ތިނެއް ޖެހިިއިރު ފެށި މި މެޗުގައި ބަޝުންދަރާ އިން ފުރަތަމަ މިިނިޓުން ފެށިގެން މާޒިޔާ ހާފުގެ ތެރެއަށް ގިނަ ކުޅުންތެރިން ފޮނުވައިގެން އެޓޭކް ކުރެވޭތޯ ބެލި އެވެ. އެ ގޮތުން ހުރަސްތަކެއް ކޮށްގެން ގޯލެއް ޖެހޭތޯ ބެލި ނަމަވެސް މާޒިޔާގެ ޑިފެންޑަރުން ދިޔައީ އެ ބޯޅަތައް ހުއްޓުވުމުގައި ކުރިހޯދަމުންނެވެ.

ބަޝުންދަރާ އަށް ލީޑުނަަގައިދޭން އެ ޓީމުގެ ބްރެޒިލް ފޯވާޑް، ޑޮރިއެލްޓަން ނަސިމެންޓޯ އަށް ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް މެޗުގެ 14 ވަނަ މިނިޓްގައި ލިބިގެންދިޔަ އެވެ. އެ ގޮތުން، އޭރިއާތެރެއަށް ބޯޅަ ހިފައިގެން ވަދެ، ޑޮރިއެލްޓަން ޖެހި ޝޮޓް ދިޔައީ ގޯލު ކުރިމަތިން ހުރަސްވެގެންނެވެ.

މާޒިޔާގެ ބަލަބަނޮވިޗް އަތުން ބޯޅަ ހޯދަން ބަޝުންދަރާގެ ދެ ކުޅުންތެރިއަކު މަަސައްކަތްކުރަނީ.---- ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އިޔާން/ އަދަދު


ބަޝުންދަރާ އިން ގޯލު ޖަހަން ލިބުނު ފުރުސަތު ނަގާލިތާ މިނިޓެއް ފަހުން މާޒިޔާ އިން ވަނީ ލަނޑެއް ޖަހައި ލީޑުނަގައިފަ އެވެ. މެޗުގެ 15 ވަނަ މިނިޓްގައި ބަޝުންދަރާ ހާފުގެ މެެދެއްހާ ހިސާބުން މާޒިޔާގެ ސާބިއާ ފޯވާޑް، ވޮޖިސްލާފް ބަލަބަނޮވިޗް ޖެހި ބޯޅަ ގޯލަށް ވަނީ ބަޝުންދަރާގެ ކީޕަރު އަނީސުރް ރަހްމާން ޒީކޯ އަތްމަތިން ގޮހެވެ.

މާޒިޔާ އިން ލީޑުނެގުމާ އެކު ބަޝުންދަރާ އިން ކުރިއަށް ޖެހިގެން ކުޅެން ފެށި އެވެ. އަދި މާޒިޔާ ފަހަތަށް ބާރު ބޮޑުކުރަން ފެށި އެވެ. އެކަމަކު، މި ހާފުގައި ގޯލެއް ޖެހޭގޮތެއްނުވި އެވެ.

ލީޑުފުޅާކުރަން މެޗުގެ 31 ވަނަ މިނިޓްގައި މެދު ރޮނގާ ހަމައިން މާޒިޔާގެ ބަލަބަނޮވިޗް ފޮނުވާލި ޝޮޓެއް ދިޔައީ ދަނޑިކައިރިން ބޭރުންނެވެ. ބަލަބަނޮވިޗް މި ޝޮޓް ފޮނުވާލިއިރު، ކީޕަރު އަނީސުރް ހުރީ ގޯލު ރޮނގަށް ވުރެ މާ ކުރިއަށް އަރަ އެވެ.

ބަޝުންދަރާގެ ފުލްބެކް، ބިޝްވަނާތު ގޯޝް މެޗުގެ 38 ވަނަ މިނިޓްގައި މާޒިޔާ އޭރިއާތެރެއިން އަރައި ބޮލުން ފޮނުވާލި ބޯޅަ ދިޔައީ އަރިމަތިން ބޭރުންނެވެ. އޭގެ ފަހުން، ބިޝްވަނާތަށް ލިބުނު ޝޮޓެއް ފޮނުވާލި ނަަމަވެސް މާޒިޔާގެ ކެޕްޓަން، ހަމްޒާ މުހައްމަދު (ހަމްޕު) ވަނީ ފަހަތަށް ފައިބައި އެ ހަމަލާ ބްލޮކްކޮށްފަ އެވެ.

ދެ ވަނަ ހާފުގައި ބަޝުންދަރާ އިން ވަނީ 56 ވަނަ މިނިޓްގައި ނަތީޖާ ހަމަހަމަކުރުމާ ގާތަށް ޖެހިލައިފަ އެވެ. ބަޝުންދަރާގެ ރަކިބް ހުސެއިން ބޮލުން ފޮނުވާލި ބޯޅަ މާޒިޔާ ކީޕަރު ހުސެއިން ޝަރީފް މަތަކުރިިއިރު، ރީބައުންސް ފޮނުވާލަން ލިބުނީ ގޯލު ކުރިމަތީގައި ހުރި ބަޝުންދަރާގެ ސާދުއްދީން އަށެވެ. އޭނާ ބޮލުން ފޮނުވާލި ބޯޅަ ގޯލު ކުރިމަތީގައި ހުރި މާޒިޔާގެ ޑިފެންޑަރު، ސެބަސްޓިއަން އަންޓިޗް ވަނީ ބްލޮކްކޮށްފަ އެވެ.

މާޒިޔާ އިން ވަނީ މެޗުގެ 67 ވަނަ މިނިޓްގައި ލީޑުފުޅާކޮށްފަ އެވެ. މި ލަނޑު ޖެހީ ބަދަލަކަށް ކުޅެން އެރިތާ ކުޑައިރުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ހަސަން ނަޒީމް ގާސިމް (ޗޯޓު) އެވެ. އޭރިއާ ރޮނގުކައިރިން ޗޯޓު އަށް ލިބުނު ބޯޅަ ވޮލީ އަކުން އެއް ފަހަރުން ގޯލަށް ފޮނުވާލިިއިރު، އަމާޒުވީ ގޯލުގެ ދުރު ކަނަށެވެ. ބަޝުންދަރާ ކީޕަރު އަނީސުރް އަށް އެ ބޯޅަ ހުއްޓުވަން މާ ބޮޑު ކަމެއް ނުކުރެވުނެވެ.

ބަޝުންދަރާ އިން ލަނޑެއް ޖެހޭތޯ ކުރިއަށް ޖެހި އެ ޓީމުގެ ބްރެޒިލް ފޯވާޑް ޑޮރިއެލްޓަން ފޮނުވާލި ބޯޅަތައް ދިޔައީ ގޯލާ ސީދާނުވެ އެވެ.

މެޗުގެ ތިން ޕޮއިންޓް މާޒިޔާ އަށް ކަށަވަރުކޮށްދިން ގޯލު ޖެހީ އިތުރު ވަގުތުގެ ފުރަތަމަ މިިނިޓްގައި އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ) އެވެ. ނާއިޒު ހަސަން (ދާދު) ދިން ބޯޅަ ސެންޓޭ ވަނީ ހަމަޖެހިލައިފައި ގޯލަށް .ފޮނުވާލައިފަ އެވެ. އޭގެ މިނިޓެއް ފަހުން، އޭރިއާތެރެއިން ލިބުނު ފުރުސަތުން ބަޝުންދަރާ އިން ގޯލު ޖެހި އެވެ. އެ ޓީމުގެ ލަނޑު ޖެހީ މުހައްމަދު އިބްރާހިމް އެވެ. އޭނާ މި ގޯލު ޖެހީ ބޮލުންނެވެ.