Advertisement

ރިނބިދޫގައި ފިލްމެއް ކުޅެލަން ސަޅި ފުރުސަތެއް!

7 ސެޕްޓެންބަރު 2021 - 08:36 4

އާއިޝަތު މިހުނާ ނާސިހް

އާއިޝަތު މިހުނާ ނާސިހް


ރިނބިދޫގައި ފިލްމެއް ކުޅެލަން ސަޅި ފުރުސަތެއް!

7 ސެޕްޓެންބަރު 2021 - 08:36 4

ފިލްމު ކުޅެލާ، ރީތި ރަށެއްގައި ތަފާތު ތަޖުރިބާއެއް ކޮށްލުމަކީ ހަމަގައިމުވެސް ގިނަ ބަޔަކު އެދިއެދި ތިބޭނޭ ފުރުސަތެކެވެ. މިފަހަރު މިއޮތީ އެ ނަސީބު އައިސް ދޮރުގައި ޓަކިވެސް ޖަހާފަ އެވެ. މޮވަނު ޝަފީގް ލިޔެ އަދި ޑައިރެކްޓް ކުރާ "ފަޅު" ފިލްމުގެ ކާސްޓިން ކޯލް ވަނީ މިހާރު ވަނީ ހުޅުވާލާފަ އެވެ.

"ވިޝްކާ" އަދި "ފަރީ" ފަދަ ފިލްމުތައް ގެނެސްދީފައިވާ މަދޮށިޕް އާއެކު ފިލްމީ ދާއިރާއަށް މުޅީން އަލަށް ތައާރަފްވާ މޮވަނު މިވަނީ "ފަޅު" ފިލްމުގެ ޖުމްލަ 6 ރޯލަކަށް ކާސްޓުން ހޯދުމަށް އިއުލާނު ކޮށްފަ އެވެ. އުމުރުން އަދި އެންމެ 22 އަހަރުގެ މޮވަނު އަކީ އިނގިރޭސި ވިލާތުން ފިލްމް ޕްރޮޑަކްޝަންގެ ދާއިރާއިން މަތީ ތައުލީމު ހާސިލް ކޮށްފައިވާ ޒުވާނެކެވެ.

އޭނާ ބުނާގޮތުން ކުރު ފިލްމެއްގެ ގޮތުގައި ތައްޔާރު ކުރާ "ފަޅު" މިއީ ޒުވާން ދެ އެކުވެރިންގެ ހަޔާތުގައި ހިނގައިދާ ހާދިސާތަކެއް ދައްކުވައިދޭ ފިލްމެއް ކަމަށެވެ.

ދ. ރިނބިދޫގައި ފިލްމު ޝޫޓްކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާއިރު މި ލޮކޭޝަނަކީ މޮވަނު އާއި އޭނާގެ އަލަތު ފިލްމަށްވެސް ހާއްސަ ލޮކޭޝަނެކެވެ.

"ރިނބިދޫ އެއީ މޯގެ މާމަގެ ރަށް. ސްކޫލްގައި އުޅުނުއިރުވެސް ގިނަ ޗުއްޓީތަކަށް މަންމަ އަބަދުވެސް ގެންދާނީ ރިނބިދޫ އަށް. ކުޑައިރުގެ ވަރަށް ގިނަ ހަނދާންތަކާއި ގުޅިފައި އޮތް ރަށެއް އެއީ. ބައިސްކަލު ދުއްވުމާއި ފެތުމާއި މި ހުރިހާ ކަމެއްގެ ހަނދާންތައްވެސް ހުންނަނީ ރިނބިދޫ އާއި ގުޅިފައި. ދެން ފަޅުވެސް ލިޔުނީ އެ ހަނދާންތަކާ ވެސް އެކީގައި" މޯ ބުންޏެވެ.

ފިލްމުގެ ކާސްޓިން ކޯލް އަށް މިހާތަނަށްވެސް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިފައިވާއިރު މި މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހާއި ހިސާބަށް ވަނީ ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތުވަނީ ހުޅުވާލެވިފަ އެވެ. ފިލްމްގެ ޝޫޓިން ޝެޑިއުލް ކޮށްފައިވަނީ އޮކްޓޯބަރު މަހަށެވެ.