Advertisement

އިޒަބެލާ އާއި ޑޭވިޑް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި، ޑޭވިޑަށް ރެކޯޑެއް!

އައިބީސީ ވޯލްޑް ޓުއާގެ އެއް މުބާރާތުގައި ދެ އިވެންޓެއްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި ފުރަތަމަ އެތުލީޓުގެ ޝަރަފް ހަވާއީގެ ވިޑް ހަބާޑް ހޯދިއިރު، އަންހެން ބައިގެ ޗެމްޕިއަންކަން ބްރެޒިލްގެ އިޒަބެލާ ވަނީ ހޯދާފައި.

މަގްބޫލް
އެންމެ ފަހުގެ