Advertisement

ވާދަވެރި އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން ފަށައިފި

14 މޭ 2022 - 09:09 0

ނާޒިމް ހަސަން

ނާޒިމް ހަސަން

އެމްޑީޕީ ޗެއާޕާސަން ކަމަށް ވާދަކުރައްވާ ދެ ކެންޑިޑޭޓުންނާއެކު ސަންގް ޓީވީން ބޭއްވި ބަހުސް: އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން ވަނީ ފަށާފައި - ފޮޓޯ: އަބްދުالله އިޔާން / އަދަދު


ވާދަވެރި އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން ފަށައިފި

14 މޭ 2022 - 09:09 0

ވާދަވެރިކަން އިންތިހާއަށް ބޮޑުވެފައިވާ އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން ހޮވުމުގެ އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލުން ފަށައިފި އެވެ.

ޕާޓީގެ އާ ޗެއާޕާސަން ކަމުގެ މަގާމަށް ވާދަކުރައްވަނީ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލާއި މަޖިލިސް މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ އެވެ. މީގެ ތެރޭން ފައްޔާޒަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ތާއިދު އޮތްއިރު, އިމްތިޔާޒު ނުކުމެ ހުންނެވީ ޕާޓީގެ ރައީސް, ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ތާއިދާއެކު އެވެ.

މިއަދު ހެނދުނު 9:00 ގައި ބައެއް ފޮށިތަކުގެ ވޯޓުލުން ފަށާފައިވީ ނަމަވެސް, އެމްޑީޕީގެ އިންތިހާބީ ކޮމިޓީން މައުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި, ގިނަ ވޯޓު ފޮށިތަކެއްގެ ވޯޓުލުން އަދި ނުފެށެ އެވެ.

އެމްޑީޕީގެ އިންތިހާބުގައި 90,000 މީހުންނަށް ވޯޓުލެވޭ ކަމަށް އެ ޕާޓީން ބުނެފައިވާއިރު, މިއަދު ހަވީރު ހަތަރެއް ޖެހުމާ ހަމައަށް ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދާނެ އެވެ. ޗެއާޕާސަންގެ އިންތިހާބުގެ އިތުރުން މިއަދު އަންހެނުންގެ ގޮފީގެ ރައީސް އާއި ޒުވާނުންގެ ރޫހުގެ ރައީސް ހޮވާނެ އެެވެ.

އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލުމަށް ޖުމުލަ 282 ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާފައިވެ އެވެ. މާލޭގެ މެމްބަރުން ވޯޓުލަން ޖުމުލަ 15 ފޮށި ބަހައްޓާފައިވެ އެވެ. އެއީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދާއިރާތައް ބެހިފައިވާ ގޮތަށް ކޮންމެ ދާއިރާއަކަށް ފޮށްޓެކެވެ. އޭގެ އިތުރުން، މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގެ މެމްބަރުން ވޯޓުލުމަށް، މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބީ ކޮންމެ ދާއިރާއަކަށް މާލޭގައި ފޮއްޓެއް ހުރެ އެވެ.

އިންތިހާބު ބޯމަތިވެގެން އައިއިރު, އެމްޑީޕީގެ ދެ ފެކްޝަން ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޅުވެގެން ދިޔައިރު, ސިޔާސަތާއި ފަލްސަފީ ގިނަ ހިޔާލު ތަފާތުވުންތަކެއް އެ ދެ ފެކްޝަންގެ ތެރޭން ފެނިގެން ދިޔަ އެވެ. ފައްޔާޒުގެ ޓީމުން "އެމްޑީޕީ ހިންގާލަން" ނަމުގައި ކެމްޕެއިން ކުރިއަށް ގެންދިޔައިރު އެންމެ ބޮޑު އަމާޒަކަށް އޮތީ ރައީސް ސޯލިހަށް 2023 ޔަގީން ކުރުމެވެ.

އެ ޓީމުން ތުހުމަތު ކުރާ ގޮތުގައި, އިމްތިޔާޒު ނުވަތަ ރައީސް ނަޝީދުގެ ފެކްޝަނުން މަސައްކަތް ކުރަނީ ރައީސް ސޯލިހަށް 2023 ގެއްލުވާލައި, 2028 ވަނަ އަހަރު އިދިކޮޅު ލީޑަރެއްގެ ގޮތުން އިންތިހާބުގައި ވާދަކޮށް ނަޝީދު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުމެވެ. އެކަމަކު, ފައްޔާޒު ވިދާޅުވަނީ އެ ފުރުސަތު ނުދެއްވާނެ ކަމާއި ސަރުކާރާ ގުޅިގެން އެމްޑީޕީ ގަދައަށް ހިންގާލައި, 2023 ހޯއްދަވާނެ ކަމަށެވެ.

އެއާ އިދިކޮޅަށް އިމްތިޔާޒު ވިދާޅުވަމުން ގެންދަވަނީ, އެމްޑީޕީ އާއި މި ސަރުކާރާ ގުޅުން ކުޑަވުމުގެ ސަބަބުންނާއި އެމްޑީޕީން ވީ ވައުދުތައް ފުއްދަމުން ނުދާތީ 2023 ހޯދަން އުނދަގޫވާނެ ކަމަށެވެ. އިމްތިޔާޒު ވަނީ ފައްޔާޒާއި ސަރުކާރަށް ކޮރަޕްޝަނާއި ފަސާދައިގެ ތުހުމަތު ވެސް ކުރައްވާފަ އެވެ. އަދި, އެމްޑީޕީން ނަޝީދު ބޭރުކުރަން އުޅޭ ކަމުގެ ތުހުމަތު ވެސް އޭނާ ކުރައްވަ އެވެ.

އަންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބާ ގުޅޭ ގޮތުން ވެސް އެމްޑީޕީގެ ތެރޭ އޮތީ ހިޔާލު ތަފާތުވުމެވެ. އެގޮތުން, ނަޝީދު ބޭނުން ވަނީ ރިޔާސީ އިންތިހާބު ނުބާއްވައި, ވެރިކަމުގެ ނިޒާމް ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކަށް ބަދަލުކޮށް ބޮޑު ވަޒީރަކަށް ވެވަޑައިގަންނަވާށެވެ. އެގޮތަށް ނުވެއްޖެނަމަ, ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި 30 ޕަސެންޓް ވޯޓު ލިބޭ ކެންޑިޑޭޓަށް އިންތިހާބު ކާމިޔާބުވާ ގޮތް ހެދުމަށް ވެސް ނަޝީދު ބޭނުންވެ އެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިހާބު ބާއްވާނަމަ, އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ހޯދުމަށް ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރައްވާނެކަން ނަޝީދު ވަނީ އިއުލާން ކުރައްވާފަ އެވެ. މިހާރުގެ ރައީސް ސޯލިހް ދެވަނަ ދައުރަކަށް ކުރިމަތިލައްވާނެކަން މިހާތަނަށް ރަސްމީކޮށް އިއުލާން ކުރައްވާފައިނުވީ ނަމަވެސް, އެމަނިކުފާނުގެ އަރިސް ބޭފުޅުން ގެންދަވަނީ އެކަމަށް ކެމްޕެއިން ކުރައްވަމުންނެވެ.

އެގޮތުން, ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް ވެސް ވިދާޅުވެފައިވަނީ ޗެއާޕާސަންގެ އިންތިހާބަށް ނުކުންނަވާ ކުރައްވާ މަސައްކަތަކީ ވެސް ރައީސަށް ދެވަނަ ދައުރެއް ޔަގީން ކުރެއްވުމަށް ކުރައްވާ މަސައްކަތެއް ކަމަށެވެ. މި އަހަރަށް އެމްޑީޕީގެ ކޮންގްރެސް ތާވަލުކޮށްފައިވާއިރު, ގާނޫނުއަސާސީއަށް ބަދަލު ގެންނަން ހުށަހެޅުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމަން އަހާނީ އެ ކޮންގްރެސްގަ އެވެ.

ދެވަނަ 'އުކުޅަސް ކޮންގްރެސް'ގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވަން ޖެހޭނީ އަލަށް އިންތިހާބު ކުރާ ޗެއާޕާސަނަށެވެ. އެމްޑީޕީގެ މި އިންތިހާބު މިހާ ވާދަވެރި, ބޭނުންތެރިވެފައިވަނީ ވެސް މި ސަބަބަށްޓަކަ އެވެ.