Advertisement

މަހުލޫފް ސަސްޕެންޝަނުން ދޫވުމަކީ ކަންބޮޑުވުމެއް ނޫން، ކިތާބީ ހެކި އެބަހުރި: ޕީޖީ އޮފީސް

11 އޮކްޓޯބަރު 2021 - 20:16 1

ހުސެއިން އަރުބާން ފައްވާޒް

ހުސެއިން އަރުބާން ފައްވާޒް

ޕީޖީ ހުސެއިން ޝަމީމް: ޕީޖީ އޮފީހުން ބުނަނީ ދައުވާ ކުރުމާމެދު ވަރަށް އަވަހަށް ގޮތެއް ނިންމާނެ ކަމަށް -- ފޮޓޯ: އަދަދު ފައިލް


މަހުލޫފް ސަސްޕެންޝަނުން ދޫވުމަކީ ކަންބޮޑުވުމެއް ނޫން، ކިތާބީ ހެކި އެބަހުރި: ޕީޖީ އޮފީސް

11 އޮކްޓޯބަރު 2021 - 20:16 1

އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ދައުވާ ކުރުމާމެދު ގޮތެއް ނުނިމި، ހަތަރު މަސް ދުވަސް ވަންދެން މިނިސްޓަރުކަމުން ސަސްޕެންޑްކޮށްފައި ހުރުމަށްފަހު، އަލަށް އެކުލަވައިލި އުސޫލުގެ ދަށުން ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފު މިނިވަންވުމަކީ ކަންބޮޑުވުމެއް ނޫން ކަމަށް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ބުނެފި އެވެ.

ޕީޖީ އޮފީހުގެ އިސް އޮފިޝަލަކު މި ނޫހާ ވާހަކަދައްކަވަމުން ވިދާޅުވީ މަހުލޫފަށް ދައުވާ ކުރުމާމެދު ވަރަށް އަވަހަށް އެ އޮފީހުން ގޮތެއް ނިންމާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މިނިސްޓަރުކަމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށްޓަކައި މަހްލޫފް އޮފީހަށް ނިކުމެވަޑައިގަތުމަކީ ހެއްކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވޭނެ އަމަލެއް ނޫން ކަމަށް އެ އޮފީހުން ގަބޫލު ކުރާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"ވަރަށް އަވަހަށް މަހުލޫފެގް މައްސަލާގައި ގޮތެއް ނިންމާނެ. ސަސްޕެންޝަން އުވުމަކީ ހެއްކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވޭނެ ކަމެއް ނޫން،" އެ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

މަހުލޫފުގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރެވޭ ވަރަށް ޕީޖީ އޮފީހުން ކިތާބީ ހެކި އެއްކޮށްފައިވާ ކަމަށް މި ނޫހާ ވާހަކަ ދެއްކި ޕީޖީގެ އޮފިޝަލް ވެސް ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވެ އެވެ.

އާދީއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ ވަޒީފާއަށް މަހުލޫފް ނިކުންނަން ފަށާފައިވާއިރު، އޭނާގެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލާފައި ވަނީ ހޮނިހިރުދުވަހުގެ ރޭގެ ވަގުތެއްގަ އެވެ.

މަހުލޫފްއަށް ކުރެވޭ ހިޔާނާތުގެ ތުހުމަތު

ރިޔާސީ ކޮމިޝަން (ޕްރެޒިޑެންޝަލް ކޮމިޝަން އޮން ކޮރަޕްޝަން އެންޑް އެސެޓް ރިކަވަރީ) އާއި އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން ގުޅިގެން ހިންގި ތަހުގީގަށް ފަހު މަހްލޫފްގެ މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލަން ފޮނުވުން މިދިޔަ ފެބުރުއަރީ މަހާ ހިސާބުން ފެށިގެން ފުލުސް އޮފީހުގައި މަޑުޖެހުނެވެ. ފަހުން މުއައްސަސާތަކަށް އެއްބަސްވެވުނީ އޭސީސީ މެދުވެރިކޮށް އެ މައްސަލަ ޕީޖީއަށް ފޮނުވުމަށެވެ.

މަހްލޫފްގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށްދޭން އެދި ޕީޖީއަށް ފޮނުވުމަށް ފަހު އޭސީސީން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނީ އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ފައިސާ އިން މަނީ ލޯންޑްރިން ހިންގި ކުންފުނި އެސްއޯއެފުން މަހްލޫފަށް ޖަމާކޮށްދިން 33000 ޑޮލަރަކީ ސިޔާސީ ގޮތުން ބޭނުންވި ވަކި މަގްސަދުތަކެއް ހާސިލްކުރުމުގެ މުގާބިލްގައި ދީފައިވާ ފައިސާއެއްކަން ތަހުގީގަށް އެނގިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އޭގެތެރޭގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނަވައި ސްޕްޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯން (އެސްއީޒެޑް) ގެ ބިލަށް ވޯޓު ދިނުމާއި ޕީޕީއެމްގައި ދެމިހުރުމުގެ މުގާބިލްގައި ލިބިފައިވާ ފައިސާ ކަމަށް ވަނީ ތުހުމަތުކޮށްފަ އެވެ.

އެ ތުހުމަތު މަހްލޫފް ދޮގު ކުރެއްވި އެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެމްއެމްޕީއާރުސީ މައްސަލައިގައި ފެށުނީއްސުރެން އޭނާއާ މެދު އަމަލުކުރަމުން އައީ ޒާތީކޮށް ސިޔާސީ ގޮތުން ކަތިލާ ކަންބަޅިއެއްގެ ގޮތަށެވެ. އެކަން އެގޮތަށް ކުރަނީ ވެސް ސިޔާސީ ބަޔަކު އަޑީގައި ތިބެގެންކަން އެންމެ އިސްވެރިންނަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށާއި ބޭނުމަކީ ހަމައެކަނި މަގާމުން ވަކިކުރުން ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރުސީ ހިޔާނުތުގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން 2019 ވަނަ އަހަރުވެސް މަހުލޫފް ސަސްޕެންޑުކޮށްފައިވެ އެވެ. ނަމަވެސް އޭސީސީއިންނާއި ފުލުހުންގެ އޭނާގެ މައްސަލައެއް ނެތް ކަން ޔަގީން ކޮށްދިނުމުން އެ އަހަރުގެ އޭޕްރިލް މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު އޭނާގެ ސަސްޕެންޝަން ނިމުމަކަށް ގެނެސް މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަލުން ހަވާލު ކުރެއްވި އެވެ.