Advertisement

ސިވިލް ކޯޓުގެ އިސްގާޒީގެ މައްޗަށް ސުލޫކީ މައްސަލަ ސާބިތެއް ނުވި

5 ޖޫން 2021 - 20:13 1

ސިވިލް ކޯޓުގެ އިސްގާޒީ އަބްދުﷲ އަލީ: ސުލޫކީ މައްސަލަ ސާބިތެއް ނުވި


ސިވިލް ކޯޓުގެ އިސްގާޒީގެ މައްޗަށް ސުލޫކީ މައްސަލަ ސާބިތެއް ނުވި

5 ޖޫން 2021 - 20:13 1

ސިވިލް ކޯޓުގެ އިސްގާޒީ އަބްދުﷲ އަލީއާ ދެކޮޅަށް ހުށަހެޅި ސުލޫކީ މައްސަލަ ސާބިތު ނުވާ ކަމަށް ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ)ން ނިންމައިފި އެވެ.

އިސްގާޒީ އަބްދުﷲ އަލީއާ ދެކޮޅަށް ހުށަހެޅީ ކޮން ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ކަމެއް ޖޭއެސްސީން ނުބުނެ އެވެ. ނަމަވެސް، ބުނީ އެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރުމަށްފަހު ސާބިތު ނުވާ ކަމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. މިއީ 2019 ވަަނަ އަހަރު އޭނާއާ ދެކޮޅަށް ހުށަހެޅި ސުލޫކީ މައްސަލައެކެވެ.

އަބްދުﷲ އަލީގެ އެހެން ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ވެސް ޖޭއެސްސީން މިދިޔަ އަހަރު ތަހުގީގު ފެށި އެވެ. އެ މައްސަލާގެ ތަހުގީގުގެ އަޕްޑޭޓެއް އެ ކޮމިޝަނުން އަދި ނުދެ އެވެ.

މިފަހުން ޖޭއެސްސީން ވަނީ ފެމެލީ ކޯޓުގެ ގާޒީ ހުޒައިފާ ހުސެއިނާއި ޑްރަގު ކޯޓުގެ ގާޒީ އާދަމް އާރިފްގެ މައްޗަށް ވެސް ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ސާބިތު ނުވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅާފަ އެވެ.